صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

اطلاعيه کانون ره آورد به مناسبت ۲۲ خرداد، روز همبستگی زنان ايران

22 خرداد 1387

"کانون ره آورد" سالگرد ۲۲خرداد، روز همبستگی زنان، عليه قوانين تبعيض آميز در قانون اساسی ايران را گرامی می دارد.

ما همبستگی خود را با فعالين حرکت های متنوع جنبش زنان، ازجمله "کمپين يک مليون امضاء" که از دل حرکت اعتراضی ۲۲خرداد سال ۱۳۸۴ بيرون آمده، اعلام می کنيم و پشتيبان بيانيه آن در خرداد سال ۱۳۸۷ هستيم. پيگيری فعاليت های جنبش زنان و مشکلات و چالش های آن در برابر دولت ايران، يکی از عرصه های جدی مورد توجه کانون ماست و خود را موظف به انعکاس آن ها در مجامع ايرانی و آلمانی می دانيم.

به اميد روزی که مبارزات مشترک فعالين جنبش زنان منجر به تغيير قوانين نابرابر حقوقی بين زنان و مردان شود.

کانون ره آورد - آخن - آلمان
چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۸۷
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان