صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کلوپ نسوان....  
 

سکوت نکنیم و بی تفاوت نباشیم

برگردان: پروین بختیارنژاد-15 اسفند 1393

مدرسه فمینیستی: مطلب زیر نوشته کولین گره که توسط پروین بختیارنژاد به مناسبت روز جهانی زن به فارسی برگردانده شده است:

بر اساس مطالعه ای از سوی وزارت کشور دولت فرانسه، 148 زن در سال 2012، در این کشور به دلیل خشونت شراکای زندگی خود، جانشان را از دست داده اند. به همین دلیل دولت فرانسه درماه نوامبر سال 2014، چهارمین برنامه مبارزه با خشونت علیه زنان را با پشتوانه مالی 66 میلیون یورو، با عنوان "هیچ خشونتی بدون مجازات رها نشود" را به شهروندان فرانسوی ارائه نمود.

این برنامه با هدف حمایت از شکایتهای زنان خشونت دیده برنامه ریزی شده است. بر اساس آمار و ارقام اعلام شده از سوی مرکز آمار فرانسه، 2/1 میلیون زن، بین گروههای سنی 18 تا 75 سال در طی سالهای 2010 تا 2011، خشونت فیزیکی و جنسی را تحمل کرده اند و هر ساله 220000 زن با خشونت شرکای جنسی زندگی خود مواجه می شوند، اما کمتر از یک سوم آنها به مراکز پلیس مراجعه کرده اند.

در این مطالعه مشخص شده است که هر ساله 75000 زن در فرانسه مورد تجاوز قرار می گیرند، اما از این تعداد فقط 10000 زن به مراجع قانونی شکایت می کنند و از این رقم، نیز فقط 1400 نفر از افراد متجاوز، مجازات شده اند.

پزشکان در خط مقدم این مبارزه

دولت فرانسه در طرح ملی "هیچ خشونتی بدون مجازات رها نشود" پزشکان را خط مقدم این مبارزه دانسته ودر این برنامه پیش بینی شده است که تعداد کارکنان بخشهای خدمات اجتماعی مانند مددکار، روانشناس و... در مراکز پلیس و ژاندارمری ها از 179 نفر به 350 نفر افزایش یابند.

همینطور ایجاد خدمات تلفن ثابت و شبانه روزی که در حال حاضر فدراسیون ملی همبستگی زنان فرانسه آن را اداره می کند، به حمایت بیشتر از ثبت شکایتها و به تقویت مراکز پاسخ گویی های اضطراری، خواهند پرداخت. خصوصا پزشکان، در موارد تجاوز و خشونت جنسی با اعزام تیمهای پزشکی سیار و پر کردن پرسشنامه های مخصوص به بررسی خشونت اعمال شده و نوع کمک به فرد خشونت دیده خواهند پرداخت.

در این برنامه، پزشکان ویژه ای که درارتباط با زنان خشونت دیده قرار دارند و با برنامه ملی مبارزه علیه خشونت همکاری می کنند؛ در آژانسهای سلامتی که بر اساس برنامه ریزی های منطقه ای تشکیل شده اند، می توانند مشخص کنند که این زنان درچه شرایطی قربانی خشونت شده اند.

در این پروتکل، چندین وزارت خانه دولت فرانسه متعهد شده اند که موانع موجود را از سر راه زنان در خصوص در اختیار گرفتن خانه هایی که دولت در اختیار زنان خشونت دیده می گذارد را بردارند.

دولت فرانسه در نظر دارد تا سال 2017، 1650 راه حل برای سکونت اضطراری جدید برای زنان خشونت دیده را در پیش گیرد. همینطور دولت در دومین محور این برنامه که بر اساس حمایت از قربانیان خشونت است و حمایت از شکایتهای زنان خشونت دیده است، پیش بینی می کند که تشکیل پرونده علیه خشونت گران طی 2 سال آینده 2 برابر شود. با تکیه بر این پروتکل، شکایت زنان خشونت دیده، زودتر و منظم تر مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مردان خشونت گر از خانه بیرون رانده خواهند شد.

همینطوردر این برنامه دراختیار قرار دادن تلفن های همراه برای گزارش شرایط اضطراری و ارتباط مستمر با پلیس پیش بینی شده که در مرحله آزمایشی قرار دارد و تعمیم این مصوبات با هدف حمایت از قربانیان خشونت خانگی دنبال خواهد شد.

همچنین در این برنامه برپیشگیری
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان