صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کافه مونث....  
 

سروده سيمين بهبهاني به مناسبت 22 خرداد

اي زن خصمت شكسته باد-23 خرداد 1387

هان اي زن

لطف بلور و سختي آهن

عزمت خجسته باد

حق مي گويي

حق مي جويي

قامتت راستاي قيامت

اي ايستاده به پا چون كوه

اي استوار

اي ناشكسته

خصمت شكسته باد

ديروز چون ستم زدگان مي گريستي

امروز آن شدي كه برابر بايستي

فرصت ويران كه اندك است

گامت مبارك است

در فكر كار باش

فردا از آن توست

اميدوار باش

مي بينمت به مسند پيروزي

انديشه ورز توانايي

لطف است آنچه انديشي

حكم است آنچه فرمايي

در مطلع حضور؛ خورشيد وار باش

در مطلع حضور؛ خورشيد وار باش


قرار بود سیمین بهبهانی، خاتون جنبش زنان، سروده خود را به مناسبت 22 خرداد (روز همبستگی زنان) در گردهمایی که قرار بود به مناسبت این روز در سالن گالری راه ابریشم برگزار شود، ارائه کند اما متاسفانه این مراسم لغو شد.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان