صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کلوپ نسوان....  
 

تأملی بر «ورود زنان به ورزشگاه ها»

نوشین احمدی خراسانی-18 فروردین 1394

مدرسه فمینیستی: مطلب زیر پیشتر در روزنامه «مردم امروز» (در 8 دی ماه 1393) به صورت کاغذی منتشر شده، اما به دلیل طرح دوباره مسئله ورود زنان به ورزشگاه ها که همچنان با اما و اگرهای بسیار همراه است در اینجا بازچاپ می شود:

محدودیت ها برای ورود زنان به ورزشگاه ها و تماشای مسابقات ورزشی، هر روز گسترش بیشتری می یابد به طوری که اخیراَ این محدودیت از تماشای فوتبال و والیبال، به تماشای مسابقات بستکبال هم تسری پیدا کرده است.[1] این درحالی است که ورزش و تماشای مسابقات ورزشی یکی از حوزه های سالم و کم خطر برای گذران اوقات فراغت مردم است که دولت ها در جهان از ظرفیت گشودۀ این حوزه، به منظور گذران سالم اوقات فراغت مردمان شان بهره های فراوان می برند.

واقعیت آن است که «اوقات فراغت» در بافت مناسبات جوامع مدرن امروز، به یک رکن اساسی زندگی مردم تبدیل شده است. اگر زمانی برای دولت ها، مسئولیت مدیریت و برنامه ریزی عمدتاَ به حوزه هایی همچون «آموزش»، «اشتغال» و «بهداشت و سلامت» محدود می شد اما امروز با گسترش شتابان تکنولوژی موضوع «اوقات فراغت» به یکی از مسایل بسیار مهم در برابر دولت های مدرن تبدیل شده است. چرا که ما در زندگی روزمره مان شاهدیم که با رشد تکنولوژی، مدت زمان اوقات فراغت به ویژه برای نسل جوان هر روز بیش از گذشته افزایش می یابد، آن هم در جامعۀ ما که نه تنها همگام با روند جهانی، طول دوران کودکی و جوانی، افزایش یافته، بلکه برخلاف روند جهانی، دوره وابستگی کامل یا محدود جوانان به خانواده همچنان مانند گذشته تا زمان ازدواج ـ و حتا پس از آن ـ افزایش پیدا کرده است.

اما نکته مهم آن است که نحوۀ گذران اوقات فراغت با سبک های مختلف و متکثر زندگی مردم گره خورده است از این رو برنامه ریزی برای گذران اوقات فراغت، در ابتدا نیازمند پذیرش و به رسمیت شناختن سبک های مختلف زندگی از سوی دولت و مسئولان است. برای نمونه تحقیقات نشان می دهد که با توجه به تغییر و تحولی که در سبک زندگی زنان به وجود آمده، «اوقات فراغت زنان از شکل انفعالی و درون خانگی، فراتر رفته و به شکل فعالانه و برون خانگی ظاهر شده است»[2] . از سوی دیگر پژوهش ها نشان می دهد «جوانان در گذران اوقات فراغت متأثر از جهانی شدن هستند»[3]. مصداق اش، همین سبک عزاداری و تشیع پیکر خواننده موسیقی پاپ (مرتضی پاشایی) توسط خیل بی شمار جوانان بود که نشان می دهد تغییر سبک زندگی نسل جوان ما، همراستا با رویکردهای جهانی تغییر کرده، اما اما مسئولان حاضر به پذیرش این تنوع و گوناگونی سبک زندگی در میان جوانان نیستند و در برابر آن حتا واکنش های منفی نشان می دهند.

حال اگر به طور مشخص به رویکرد مسئولان در رابطه با اوقات فراغت «زنان» نگاه کنیم، وضعیت از این هم وخیم تر است چرا که متأسفانه نه تنها مسئولان ما سبک های مختلف زندگی مردم را عملا به رسمیت نمی شناسند بلکه زنان مملکت را از شمول حق برخورداری از «اوقات فراغت» در عرصه عمومی حذف کرده اند و اوقات فراغت آنان را عمدتاَ در «حوزه خانگی» تعریف می کنند. مسئله ی «ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها» رویکرد مسئولان را در رابطه با اوقات فراغت زنان به خوبی نشان می دهد. اما مسئله مهم این است که نیازهای واقعی مردم چنان عاجل و زورمند است که از حوزه قدرت «امر و نهی» برخی مسئولان اقتدارگرا و متعصب، فراتر می
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان