صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کافه مونث....  
 

سه سوال عمده در مورد خشونت علیه زنان و پاسخ از سوی اصحاب قلم آذربایجان

یاشین زنوزلو-5 آذر 1394

مدرسه فمینیستی: 25 نوامبر به عنوان سالروز منع خشونت علیه زنان نامگذاری شده است، مساله ای ملموس که اهمیت آن را هم به عینه و هم با استناد به آمار موجود میتوان به راحتی درک کرد. در این راستا مصاحبه ای با اصحاب قلم آذربایجان که دستی در حوزه مسائل زنان نیز داشته اند انجام داده ام تا نظر آن ها را در مورد سه سوال رایج در مورد خشونت عیله زنان جویا شوم. در این مصاحبه از خانم ها «فرانک فرید»، «فاخته لونا زمانی»، «نفیسه محمدپور»، «رقیه کبیری»، «سوسن نواده رضی» و «نگار خیاوی» پرسیده ام:
 1- آیا شما شاهد تجربه ای از خشونت در محیط خانواده، محل کار یا اجتماع برای خود یا دیگری بوده اید؟ لطفا تجربه عینی خود را در این زمینه بنویسید.
 2- از چهار خشونت غالب روانی، جنسی، اقتصادی و فیزیکی کدام یک در جامعه مربوطه بیشتر مشاهده میشود و دلیل ترویج این نوع خشونت به نظر شما چیست؟
 3- به نظر شما بهترین راهکار برای محدود کردن و درنهایت از میان برچیدن اینگونه خشونت های رایج چیست؟

پاسخ هایی که دریافت کرده ام مرا به این نتیجه اساسی رسانید که با تدوین و پیش بردن برنامه ای مستمر می توان ریشه همه اشکال خشونت را در هر دو حوزه خصوصی و عمومی خشکاند، لذا سه گام اساسی برای رسیدن به این مهم عبارتند از:
 باور به توانمند بودن زنان
 برنامه ریزی های مستمر
 و صبر و تحمل مورد نیاز برای هر جنبش اجتماعی.

مصاحبه های مذکور را با کلیک کردن بر فایل پی دی اف زیر می توانید به تفصیل بخوانید - یاشین زنوزلو

مصاحبه در مورد موضوع خشونت علیه زنان    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان