صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

بيانيه مدرسه زنان در اعتراض به هتک حرمت دختر دانشجوي زنجاني

28 خرداد 1387

باز هم دختري دانشجو توسط يکي از مسئولان در دانشگاه هتک حرمت شد. در خبر آمده بود «دختر دانشجوي زنجاني، به بهانه نجات از کميته انضباطي، مورد تعرض معاونت دانشجويي دانشگاه قرار گرفت». چندي پيش، خبرهاي مشابهي از هتک حرمت دختر دانشجوي تبريزي توسط مامور حراست دانشگاه، و پيشتر از آن در دانشگاه علامه، و باز هم پيشتر در دانشگاه کرمانشاه در رسانه ها منتشر شده بود. جاي تاسف است که چنين فجايعي به اخباري تکراري تبديل شده است.

در زماني که زنان جامعه ايران، هر روز در جهت برابري و پيشرفت گام بر مي دارند. در حالي که، دختران توانسته اند بيش از 60% پذيرفته شدگان در آموزش عالي را به خود اختصاص دهند، و در زماني که جنبش پر سابقه زنان مجدانه در پي تغيير قوانين نابرابر است؛ متاسفانه هنوز هستند مرداني که سمت هاي بالاي اجتماعي را اشغال کرده اند، و نسبت به ابتدايي ترين حقوق انساني زنان و دختران خشونت روا مي دارند.

تعرض، هتک حرمت، و تجاوز از جانب مرداني که صاحب درجات متفاوتي از قدرت هستند، نمايش خشونت نظام يافته اي است که بر دختران و زنان ايراني تحميل مي شود. متاسفانه به دليل کراهتي که در فرهنگ ايراني براي علني ساختن چنين خشونت هايي وجود دارد، فجايعي از این دست، معمولا ناگفته و پنهان مي ماند؛ و مانع رسوايي مرداني مي شود که از موقعيت خود سوءاستفاده مي کنند تا با تضيع حقوق انساني زنان به اميال پليد خود دست يابند.

جسارت دانشجوي دختر زنجاني در افشاي اين خشونت، قابل احترام است. و تحصن و اعتراض دانشجويان دانشگاه زنجان، نه تنها حق آنها، بلکه وظيفه اي انساني است براي دفاع از حقوق زنان. حمايت از اين حرکت، مي تواند تکرار چنين خشونت هايي را در آينده مانع شود. شايد دولتمرداني که همواره نگران «غيرتي» هستند که توسط زنان بر باد مي رود، اين بار به رگ غيرتشان بر خورده، و حاضر باشند براي عذرخواهي، پست و مقام انتسابي را رها کرده، و دانشگاه را به دانشجويان واگذارند. استعفا و عذرخواهي علني؛ در زماني که براي چندمين بار شاهد چنين خشونت هايي از سوي مسئولين انتصابي هستيم – و يقيناً موارد ديگري بوده که به دليل حفظ آبرو گزارش نشده است – شايد کمترين کار براي حفظ آبرو و غيرت باقيمانده اين مقامات باشد.

جنبش دانشجويي، و بويژه دختران دانشجو نشان داده اند که مي توانند براي تحقق خواسته هاي خود، با اتحاد و کنش جمعي به موفقيت دست يابند. پيروزي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم کرج در دستيابي به مطالبات شان، دستاورد ارزشمندي براي جنبش دانشجويي به شمار مي آيد. همانگونه که در خبرها آمده بود، دختران دانشجو نقش بسزايي در اين اعتراض جمعي داشتند؛ تا جايي که بيشتر جمعيت متحصنين و افرادي که اعتصاب غذا کرده بودند را دختران تشکيل مي دادند. اين پيروزي، نشان داد که جنبش دانشجويي و بويژه دختران دانشجو از ظريفت بالايي براي کنش جمعي و اعتراضي در جهت رسيدن به خواسته هاي بر حق و انساني شان برخوردارند.

فاجعه اي که براي مرتبه چندم در دانشگاه زنجان تکرار شد، خشونتي شنيع و غير انساني است که اگرچه در ظاهر تنها معطوف به يک نفر مي باشد، اما حقوق همه دختران دانشجو را مخدوش کرده است. اعتراض جنبش دانشجويي به چنين خشونتي مسلماً مورد حمايت مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان است. ما نيز، به عنوان جمعي از فعالان جنبش زنان، اعترا
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان