صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

شیرین عبادی در دومین جلسه حقوق زن: " خواسته های کمپین در لایه های اجتماع نفوذ کرده است."

تغییر برای برابری-20 بهمن 1386

مریم مالک: روز پنج شنبه در ادامه سلسله جلسلات حقوق زن که به همت کانون مدافعان حقوق بشر برگزار شد، 30 نفراز اعضای کمیته مادران، رسانه و داوطلبان شرکت کردند.

در این جلسه شیرین عبادی با ابراز خرسندی از اینکه اجتماع رو به سوی روشنفکری حرکت می کند ، علت این حرکت را رشد آگاهی در زنان است."

او با تاکید بر اینکه اسلام مانند هر دین و ایدئولوژی ای تفسیرهای گوناگونی دارد، ابراز داشت که: " بسیاری معتقدند که احکام بر اساس تنظیم روابط اجتماعی به وجود آمده و شیوه تنظیم روابط اجتماعی در عصری که ادیان الهی نازل شده بود اقتضای آن زمان بود و حال که زمان و مکان عوض شده و مناسبات اجتماعی تغییر کرده تغییر قانون ضروری است و این اصلا به معنای بد بودن یک دین نیست، به معنای ناقص بودن آن هم نیست بلکه به معنای کامل بودنش است. یعنی دینی که خودش را با زمان و مکان نو می کند."

وی در پاسخ این سوال که چرا روند کمپین کند است و بیشتر مردم با آن آشنا نیستند و اینکه ما باید چطور باید کمپین را به همه مردم بشناسانیم با مثبت ارزیابی کردن حرکت کمپین گفت:

" تمام کسانی که برای کمپین فعالیت می کنند از جان و دل تلاش می کنند. به شما بگویم خواسته های کمپین بسیار عمیق در لایحه های اجتماع فرو رفته، آنچه که ظرف مدت کوتاهی به نتیجه می رسد ظرف مدت کوتاهی هم از دست می رود. تغییرات اجتماعی عمیق است که زمان می برد. بنابراین از اینکه به آن نتیجه سریعی نرسیدید اصلا نگران نشوید، آیا شما قبل از شروع کمپین همدیگر را می شناختید، با هم فعالیت می کردید؟ همه این ها از معجزات کمپین است نمی گویم از اثرات آن، بلکه می گویم از معجزات کمپین است."

در ادامه او در پاسخ به سوالی در مورد تعدد زوجات، با اشاره به اینکه این قانون در مراکش ممنوع شده و در بسیاری از کشورهای دیگر محدودیت های زیادی برای آ ن اعمال شده، گفت: " حتی قرآن بعد ازاینکه می گوید چهار همسر بگیرید می گوید هرگز نمی توانید عدالت را اجرا کنید بنابراین اصلاح قوانین برای برابری مخالف اسلام نیست. در این زمینه باید از نظرات علمای اسلام استفاده کرد."

در ادامه خدیجه مقدم عضو کمیته مادران کمپین یک میلیون امضا، نیز در پاسخ به روند کند حرکت کمپین گفت: " مسائل فرهنگی خیلی دیر پا است و کند پیش می رود و همان طور که در اسناد کمپین هم آمده تغییر قوانین باعث تغییرفرهنگ جامعه می شود." او با اشاره به اینکه کمپین در میان قشر تحصیلکرده تقریبا شناخته شده است افزود: " کمپین اکنون برای اولین بار به مدد روش چهره به چهره لایحه های گوناگون اجتماع را در برگرفته و کند بودن این روند به دلیل کمبود امکانات و ابزارهای ماست."

کانون مدافعان حقوق بشر جلسات مختلفی را با محوریت زن برگزار می کند که این جلسات هر 15 روز یک بار در همین مکان برگزار می شود و حقوق زنان را ازدیدگاه اسلام مورد بررسی قرار می دهد.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان