صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

احضار راحله عسگری زاده و نسیم خسروی به دادگاه انقلاب

3 تیر 1387

در سایت ببینید: تغییر برای برابری

راحله عسگری زاده و نسیم خسروی ازاعضای کمپین یک میلیون امضا به دادگاه انقلاب احضار شدند. بر اساس این احضاریه آنها باید 30 تیرماه ه در شعبه 13 دادگاه انقلاب حاضر شوند.

این دو فعال زن، بهمن ماه سال گذشته به خاطر جمع آوری امضا در پارک دانشجو دستگیر شده و 13 روز در بند عمومی زندان اوین بازداشت بودند.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان