صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

محبوبه كرمي به بند عمومي زندان اوين منتقل شد

6 تیر 1387

در سايت ببينيد: تغيير براي برايري

بعد از ظهر چهارشنبه 5 تيرماه محبوبه كرمي فعال حقوق زنان و از اعضاي كمپين يك ميليون امضا با در تماس تلفني با مادرش از وضعيت اش خبر داد. او هم اكنون به همراه زنان بازداشت شده در 24 خرداد در بند نسوان زندان اوين به سر مي برد. در سلولي كه او هست تعداد اين بازداشتي 25 نفر هستند. به گفته محبوبه به تدريج برخي را آزاد مي كنند و براي برخي نيز وثيقه تعيين كرده اند. اتهام همه آنها اقدام عليه امنيت ملي است. وضعيت محبوبه هنوزمشخص نيست.

محبوبه كرمي و ديگر زنان مسافر يكي از اتوبوس هاي شركت واحد، روز 24 خرداد هنگام بازگشت به منزل در اتوبوس مورد ضرب وشتم شديد ماموران قرار گرفت و به زندان انتقال يافت . درآن روز حدود 90 زن را بازداشت كردند كه بسياري از آنان چون محبوبه بي اطلاع از اتفاقات آن روز مورد ضرب و شتم شديد و بازداشت قرار گرفتند.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان