صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

تحصن دانشجویان دختر دانشگاه مازندران در اعتراض به مشکلات صنفی

5 تیر 1387

خبرنامه امیرکبیر: امروز چهارشنبه و در ایام برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه مازندران بیش از ۲۰۰ تن از دانشجویان دختر در اعتراض به مشکلات صنفی و رفاهی و در اعتراض به توهین به کرامت انسانی دانشجویان دست به تحصن زدند.

بنابر گزارش فعالین دانشجویی دانشگاه مازندران تعداد ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر از دانشجویان ساکن خوابگاه دختران دانشگاه مازندران در مقابل ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه برای دستیابی به خواسته های صنفی شان به تحصن نشستند. این دانشجویان که ساکنین خوابگاه حضرت زینب دانشگاه مازندران هستند از صبح امروز تحصن خود را در محوطه چمن مقابل سازمان مرکزی این دانشگاه شروع کردند. این دانشجویان در اعتراض به شرایط بد زندگی در این خوابگاه، شامل افزایش گنجایش اتاق های ۵ نفره به ۷ تا ۸ نفره، وضعیت بد آب اشامیدنی خوابگاه های نزدیک دریا، کمبود وسایل رفاهی و اموزشی در خوابگاه، تعلق نگرفتن خوابگاه به برخی از دانشجویان و … اعلام تحصن کردند.

طبق گفته ی یکی از اعضای شورای صنفی این خوابگاه، تا زمان حضور رییس دانشگاه و تعهد کتبی وی مبنی بر پذیرش درخواستهایشان این تحصن تا بعدازظهر امروز ادامه خواهد داشت. یکی از دانشجویان متحصن که نخواست نامی از وی برده شود در این این خصوص گفت: «این درخواستها بارها توسط معاونت دانشجویی و ریاست دانشگاه در ژست هایی پوپولیستی مورد تایید قرار گرفته است اما تا به حال علی رغم پی گیری های ما، هیچ ثمری نداشته است.» همچنین یکی دیگر از دانشجویان حاضر در این تحصن در این زمینه گفت: «ما چیزی جز احترام به حقوق انسانی خویش نمی خواهیم. ما خواستار تحقق حق کرامت انسانی خویش میباشیم.»

گفتنی است که از زمان شروع تحصن حراست و انتظامات دانشگاه، به طور مکرر دانشجویان را تهدید به احظار، اخراج و محرومیت از شرکت در امتحانات کرده اند که باعث دلهره در این دانشجویان دختر شده است. بسیج یکپارچه ی مامورین در اطراف این دانشجویان مانع از حضور و عکسبرداری خبرنگاران از این تحصن شد تا کنون شده است.

همچنین گفتنی است در ساعت ۲ بعدازظهر با برخورد مامورین حراست که قصد پراکنده کردن و اخراج جمعیت دختران معترض از محوطه ی سازمان مرکزی داشتند، دانشجویان با تغییر مکان، تحصن خود را در مقابل درب ورودی سازمان مرکزی دانشگاه مازندران ادامه دادند. تا لحظه ی تنظیم این گزارش هیچ کدام از مسئولین دانشجویی یا رییس دانشگاه در جمع متحصصنین حاضر نشده و حاضر به پاسخگویی نمی باشند.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان