صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

دبيركل فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران: مانع فعاليت انجمن صنفي نشويد

17 تیر 1387

در سايت ببينيد: روز

آيدان وايت، دبيرکل فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران (‏IFJ‏) با ارسال نامه اي خطاب به رئيس جمهوري ‏اسلامي خواستار رعايت استقلال انجمن صنفي روزنامه نگاران و عدم دخالت دولت در روند دموکراتيک ‏داخلي انجمن شد.‏

دبير كل فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران دراين نامه ضمن اعلام حمايت از پيشنهاد انجمن صنفي ‏روزنامه نگاران براي برگزاري انتخابات جديد در اين تابستان، از آمادگي ناظر اين فدراسيون نيز براي ‏شرکت در اين انتخابات خبر داده است.‏

متن نامه آيدان وايت به اين شرح است: "وزارت کار و امور اجتماعي طي مکاتبه مورخ 24 ژوئن (چهارم ‏تير) انحلال انجمن صنفي روزنامه نگاران را به اين انجمن ابلاغ کرد. فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران ‏به عنوان نماينده اتحاديه و انجمن هاي روزنامه نگاران در سراسر دنيا سال هاي متمادي با انجمن صنفي ‏روزنامه نگاران ايران که ما آن را از بعد رهبري و وضعيت دموکراتيک به رسميت مي شناسيم، همکاري ‏کرده است. فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران که مورد مشورت انجمن صنفي روزنامه نگاران قرار گرفته ‏از انتخابات سال 2006 آن و تمامي اقدامات قانوني بعد از انتخابات حمايت کرده است. ما همچنين از پيشنهاد ‏انجمن صنفي روزنامه نگاران براي برگزاري انتخابات جديد در اين تابستان استقبال مي کنيم و ناظر ‏فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران نيز به عنوان بخشي از روند نظارتي در انتخابات شرکت خواهد کرد. ‏در اين مرحله براي ما مشخص نيست که دليل زير سوال بردن قانوني بودن يا عملکرد انجمن صنفي روزنامه ‏نگاران چيست. انجمن صنفي روزنامه نگاران بايد اجازه ادامه حضور و فعاليت را داشته باشد هيات مديره آن ‏طي روند معتبر و شفافي انتخاب شده است. هيات مديره در منظر اعضاي انجمن فدراسيون بين المللي ‏روزنامه نگاران و جامعه بين المللي رسانه ها، دموکراتيک و مشروع است. مصرانه از شما مي خواهيم تا ‏شرايط ناظر بر اين موضوع را مورد ارزيابي مجدد قرار دهيد. به طور خاص از شما تقاضا مي کنيم ارجاع ‏قانوني مندرج در ماده چهار کنوانسيون بين المللي کار به شماره 87 را که درخصوص «آزادي انجمن» است ‏مدنظر قرار دهيد که مي گويد: «سازمان هاي کارگري و کارفرمايي نبايد طي دستورات اداري منحل شده يا ‏به تعليق درآيند.» از دولت شما مي خواهيم به استقلال انجمن صنفي روزنامه نگاران احترام بگذارد و در ‏روند دموکراتيک داخلي آن دخالت نکند. اميدواريم به قانون احترام گذاشته شود و انجمن صنفي روزنامه ‏نگاران عضو دائم فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران بتواند به فعاليت خود و آماده سازي براي برگزاري ‏انتخابات ادامه دهد."‏
‏ ‏
بدرالسادات مفيدي دبيرانجمن صنفي روزنامه نگاران ايران نيزطي نامه اي به وزارت كار با استناد به ‏مصوبه 19/04/1372 شوراي عالي كار اقدام اخير مديركل سازمان هاي كارگري وكارفرمايي وزارت كار ‏مبني برداشتن "شرايط انحلال" انجمن صنفي را غيرقانوني ذكرواعلام كرد بنا بر اين مصوبه كه با توجه به ‏اختيار برگرفته از هيات وزيران به تصويب رسيده، انجمن خودرا همچنان واجد شرايط ادامه فعاليت مي داند ‏زيرا حتي استناد به مهلت شش‌ماهه وجه حقوقي ندارد و بنابراين استناد به بند 3 ماده 38 نادرست بوده و به ‏هيچ وجه نمي‌توان انجمن را "واجد شر
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان