صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      بخش های پیشین سایت....     مهمان مدرسه....  
 

هيلاری رودام کلينتون؟ ما هميشه بازنده نيستيم / عفت ماهباز/ گویا

22 بهمن 1386

خوشحالم از اين پيروزی اگر چه در اين دنيا حتی روزنه های کوچک را هم از ما دريغ می کنند. مجله "زنان"، نشريه ای که بخشی از فعاليت های جنبش زنان، را منعکس می کرد و زنان بسياری اولين آموزه های فمنيستی خود را از آنجا آغاز کردند. به سردبيری شهلا شرکت را پس از شانزده سال کار مداوم پی گيرانه، بستند.

ديروقت شب است ، زل زده ام به صفحه تلويزيون، خبر لحظه به لحظه کارزار انتخابات "سه شنبه بزرگ"* امريکا را از اخبار ۲۴ ساعته BBC لندن پی می گيرم اينکه نتيجه اين انتخابات چه می شود گويی که به سرنوشتم گره خورده! در اين روز بيشتر از چهل ميليون از شهروندان آمريکا، در انتخابات مقدماتی حزبی در ۲۴ ايالت شرکت کردند تا داوطلبان مورد نظر خود را برای نامزدی يکی از دو حزب جمهوری خواه يا دموکرات در انتخابات رياست جمهوری انتخاب کنند. خبرها حاکی از رقابت تنگاتنگ هيلاری رودام کلينتون و باراک اوباما، دو داوطلب باقی مانده حزب دموکرات در مبارزات انتخاباتی خبر می دهد.

"هيلاری رودام کلينتون" اولين سناتور زن در سنای امريکا و در صورت موفقيت در اين رقابت ها اولين رييس جمهوری زن آمريکا خواهد بود .هيلاری در آمريکا در زمينه حمايت از حقوق زنان، اشتغال زايی و بيمه درمانی. شخصيتی شناخته شده است. او درطی سناتور بودنش در سنا و همچنين در طول تبليغات انتخاباتی اش تلاش کرده خود را به عنوان فردی با تجربه در زمينه های مختلف نشان دهد آن گونه که بتواند رهبری دشوار کشوری چون امريکا را به دست بگيرد. او همجون همه فمينيست ها، همواره نام خانوادگی خود "رودام" را پيش از نام فاميلی همسرش در معرفی خود به کار می برد در يکی از اين مناظره های تلويزيونی از هيلاری پرسيده شد آيا می خواهد از زن بودن خود در اين انتخابات استفاده کند؟ او جواب داد: " حمله به من به دليل زن بودنم نيست به اين خاطر است که از ديگران پيشم."

پيش بينی می کنند تا ۴ صبح همه چيز معلوم شود. ، به اين همه آزادی و شور مردم غبطه می خورم، بالا و پائين رفتن آرا نگرانم می کند هنوز از اين که سناتور "هيلاری رودام کلينتون" بانوی اول پيشين آمريکا زنی که می داند کجای تاريخ اين جهان ايستاده در رقابت های انتخاباتی حزب دموکرات پيش تر است خوشحالم، در شهر بزرگ نيويورک که خانم کلينتون نماينده آن شهر در سنای آمريکا است، توانست ۵۷ درصد آرا را از آن خود کند. يکی از غير منتظره ترين نتايج رای گيری"سه شنبه بزرگ" پيروزی خانم کلينتون در ايالت ماساچوست در حالی صورت گرفت که هر دو سناتور اين ايالت که از دموکرات های ارشد حزب محسوب می شوند جان کری و ادوارد کندی، و نيز فرماندار دموکرات ماساچوست از باراک اوباما حمايت کرده بودند.

انچه از گزارشات لحظه به لحظه به نظر می رسد، تنها من نيستم که مشتاقانه اين گونه موضوع را پی می گيرم، مردم امريکا نيز بيش از هر انتخابات ديگر با شور و حال ديگری در صحنه حضور دارند. تلفنی از دوستی در کاليفرنيا از چگونگی شور و حال مردم جويا می شوم. حرفم را تائيد می کند و می گويد: آنجه می گويی درست است يک بار ديگر در سال ۱۹۶۸ مردم همين گونه با شور اشتياق در صحنه انتخابات حضور داشتند. اين بار شايد به خاطر تعويض رئيس جمهور بوش، يا انتخاب باراک و يا خانم هيلاری باشد که مردم چنين با علاقه به خيابان ها آمده اند.

هيلاری رودام، بعد از پيروزی اش در نيويورک خطاب به مردم می گو
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    5 شهریور: سالگرد اعلان عمومی کمپین یک میلیون امضاء    8 مارس : روز جهانی زن    22 خرداد : روز همبستگی زنان ایران    ائتلاف علیه لایحه حمایت از خانواده    دانشگاه و زنان    دردسر جنسیت    زنان زندانی    مهمان مدرسه    همگرایی جنبش زنان در انتخابات    چالش ما(ه)    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان