صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

حکم اعدام برای دختری که از ۱۳ سالگی در زندان است

25 تیر 1387

در سايت ببينيد: گويا

دادگاه عمومی رشت پس از محاکمه مجدد دختری که از سن ۱۳ سالگی به جرم قتل در زندان است، وی را به قصاص محکوم کرد.

مولايی که هم اکنون ۳۱ سال دارد ۱۹ سال از عمرش را در زندان رشت گذرانده است. صغرا سال ۶۸ توسط ماموران پليس رشت به اتهام قتل دستگير شد، زمانی که بر دستان اين دختر دستبند زده شد او کارگر خانه يی در شهر رشت بود. او از سوی ماموران متهم به قتل پسر ۸ ساله خانواده يی شد که برای آنها کار می کرد.

اولين برگ از پرونده يی که باعث شد صغرا ۱۹ سال از عمرش را در زندان بگذراند و دو بار نيز پای چوبه دار برود، زمانی تنظيم شد که پدر کودکی ۸ ساله به پليس مراجعه و ادعا کرد فرزندش گم شده و چند روزی است از او خبر ندارد. ماموران پليس رشت تمامی فرضيه هايی را که ممکن بود سرنخی از پسرک ۸ ساله در اختيار پليس قرار دهد مورد بررسی قرار دادند تا اينکه چند روز بعد بوی تعفنی که از چاه خانه به مشام رسيد احتمال وجود جسد پسر ۸ ساله را قوت داد و وقتی پليس چاه را مورد بررسی قرار داد جسد پسرک را کشف کرد، با انتقال جنازه به پزشکی قانونی روند پيگيری پرونده تغيير کرد و پدر مقتول در شکايتی کارگرش صغرا را قاتل فرزندش معرفی کرد و گفت چون صغرا به پسرش حسادت می کرده است به نظر می رسد او مرتکب اين قتل شده باشد. همين شکايت کافی بود تا وی بازداشت شود.

او در توضيح زندگی خود به پليس گفت: ۹ ساله بودم که خانواده ام به دليل فقر شديد من را از روستا به شهر نزد خانواده ثروتمندی فرستادند تا کار کنم. من تمام مدت نزد اين خانواده بودم و کارهای روزانه را انجام می دادم اما هيچ وقت با کسی دعوا نکردم و هيچ حسادتی هم نداشتم و من پسرک را نکشتم.

ادعای صغرا مورد قبول پليس قرار نگرفت و وی چندين مرتبه ديگر بازجويی شد تا اينکه سرانجام گفت؛ با پسرک درگير شدم و او را به زمين کوبيدم وقتی خون از سرش جاری شد و متوجه شدم وی فوت شده جسدش را داخل چاه انداختم و به کسی هم چيزی نگفتم. اعترافات صغرا از سوی پليس دليل محکمی شناخته و وی با صدور قرار مجرميت برای محاکمه به دادگاه عمومی معرفی شد. سرانجام صغرا به عنوان متهم تحت محاکمه قرار گرفت و با درخواست اوليای دم به قصاص محکوم شد.

وی به رای صادره اعتراض کرد و اعترافاتش را پس گرفت. اين دختر در لايحه اعتراضی خود نوشت؛ من پسر ۸ ساله را نکشتم اما می دانم چه کسی او را کشته و به درخواست او هم مجبور به سکوت شدم. به من قول داده بود که رضايت مادر مقتول را بگيرد تا من از اين گرفتاری نجات پيدا کنم. صغرا افزود؛ در همان سن ۹ سالگی به من تعرض شد و با تهديدهايی که می شدم، مجبور بودم سکوت کنم، تا اينکه روز حادثه وقتی داشتم انباری را تميز می کردم باز همان فردی که آزارم می داد به سراغم آمد. پسرک ۸ ساله داشت در آن حوالی بازی می کرد بی هوا وارد انباری شد و صحنه تعرض به من را ديد. آن مرد پسرک را به سمت ديوار هل داد و در يک لحظه سرش به ديوار برخورد کرد و بيهوش شد. من جثه کوچکی داشتم و نمی توانستم جسد پسرک را حرکت دهم اما آن مرد از من می خواست جسد را به داخل چاه بيندازم. آن مرد باعث شد تا از من شکايت شود و بعد هم قول داد رضايت بگيرد اما به وعده اش عمل نکرد.

مدارک جديد در پرونده صغرا باعث نشد تا او از اتهام قتل تبرئه شود و اين بار او را به خاطر رابطه نامشروع نيز به شل
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان