صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کافه مونث....  
 

در این سالن هوای آزادی به مشام می رسد!(کارگاه نقدفمینیستی؛5)

تنظیم: پریسا کاکائی-30 تیر 1387

مطابق روند معمول کارگاه نقد فمینیستی که از پژوهش گران مربوط به حوزه ی مزبور دعوت به عمل آورده و نظرات کارشناسانه ی آنان را به منظور آشنایی بیشتر با مبانی نقد فمینیستی جویا می شود، این بار خانم فخری حقانی ازدانشگاه ایالتی جورجیا، مهمان این کارگاه است. وی اگرچه به طور خاص به مبحث نقد فمینیستی نمی پردازد اما با طرح ساختارپایان نامه دکترای خود در مورد هنرزنان در ایران ومصر، چگونگی به کارگیری تئوری های مرتبط را در تحقیق مزبور بیان کرده است و به نقل از خود ایشان، این تحقیق اگرچه به طور مستقیم به نقد فمینیستی نمی پردازد اما اشتراکاتی با مباحث مطروحه در این حوزه دارد.

طرح موضوع تحقیق

موضوع اصلی تحقیق در رابطه با زن مدرن و نگاهی به شرایط پیدایش زن مدرن در جهان کنونی با تمرکز بر کشورهای ایران و مصر است. پژوهشی در مورد هویت زنان و یا به طور کلی هویت ملی و همچنین جنسیت گرایی و چگونگی به وجود آمدن آن در ایران و مصر. دوره ی تحقیقاتی دوره بین دو جنگ جهانی اول و دوم است که در ایران همزمان با بر مسند قدرت نشستن رضا شاه و در مصر، هم دوره ی پادشاهی فاروق است. در این زمان تغییراتی در ایران پیش آمده، مشروطیت شکل گرفته و بر اثر آن زنان به صحنه ی اجتماع آمده اند و در مصر هم انقلاب 1919 بر ضد استعمارگری انگلیس اتفاق افتاده است. با اینکه انگلیس حقوقی را به مصری ها می دهد اما هنوز از لحاظ ارزشی و اقتصادی می خواهد بر مصر مسلط باشد. به هر حال در این انقلاب آزادی هایی شکل می گیرد و حزب ملی گرایی "وفد" با به روی کار آمدن خود برخی مواضع قدرت را در دست گرفته وقادر به اقداماتی ست اما در این زمان با اینکه حزب مزبور به زنان قول داده بود در صورت روی کار آمدن خویش حقوق سیاسی برای زنان قائل خواهد شد اما بعد از قدرت گرفتن وعده های خود را فراموش می کند.

این تحقیق بررسی تطبیقی بین کشورهای ایران و مصر و منطقه ای است. در کشور امریکا تحقیقات تطبیقی از اهمیت زیادی برخودار بوده و ارزش خاصی دارد زیرا روی یک کشور به خصوص متمرکز نشده و موجب می شود کشورهای مختلفی با هم مقایسه شوند تا در صورت صحبت در مورد موضوع خاصی بتوان آن را در کشورهای مختلف بررسی کرد.

چرا مصر و ایران

این دو کشور از جهاتی شباهت هایی و از جهاتی دیگر تفاوت هایی را با هم دارند. هر دو در منطقه جزو کشورهای عربی حساب نمی شوند و از نظر تاریخ قدیمی و کهنی که داشته اند شاخص هستند. البته تفاوت های این دو به دلیل تجربه ی مستعمره بودن مصر زیاد است ولی یکی از دلایل انتخاب نیز همین تفاوت ها ست که به نوعی این تفکر را که تمام کشورهای منطقه به هم شبیه هستند کم رنگ می کند. اگرچه ایران و مصر هر دو تاریخ پیش از اسلام داشته اند ولی ایران به فرهنگ و حفظ زبان خود ادامه می دهد در حالی که مصر بعد از اسلام زبانش تغییر می کند. از نظر اقتصادی ایران منابع نفتی داشته است و همیشه روی آن تکیه می کرده اما منابع مصر کشاورزی بوده است. از لحاظ مذهب بیشتر مسلمانان سنی هستند و البته یک گروه مسیحی هم دارند و در ایران اکثریت شیعه هستند. از لحاظ سیاسی هم کشور ایران با اینکه دخالت های انگلیس و روسیه همیشه وجود داشته است هیچ وقت مستقیما مستعمره نشد ولی مصر در ابتدا برای یک سال مستعمره ی فرانسه می شود و بعد هم برای مدت طولانی مستعمره ی انگلیس.

روش تحق
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان