در غیبت مبصر کلاس، لایحه «حمایت از 4 خانواده+1» تصویب شد و گروه «1+5» آغاز به کار کرد