تساوی جنسیتی دربطن کار ایده‌آل

ترجمه ؛ زری فرقانی طوسی - 28 مهر 1387

مدرسه فمنیستی:

چرا برای تساوی جنسیتی به یک کمپین جهانی در سازمان بین المللی کار نیاز هست ؟

سال 2009 از خیلی جهات برای سازمان بین‌المللی کار اهمیت دارد. سال 2009 نودمین سالگرد تاسیس سازمان بین المللی کار، و دهمین سالگرد ایجاد برنامه عمل تساوی جنسیتی در این سازمان و سالی است که کنفرانس بین‌المللی کار [1] (ILC) – پارلمان کار جهان و بالاترین بخش سیاست گذاری در این سازمان– یک بحث کلی «تساوی جنسیتی به عنوان قلب کار ایده‌آل» را در دست اجرا دارد.

در مقدمه این مذاکره، سازمان بین المللی کار شروع به افزایش آگاهی عمومی در تساوی جنسیتی و دنیای کار کرد. این تلاش روی هم رفته قسمتی از کار ایده‌آل کمپین برای تساوی جنسیتی و برای تجلیل نودممین سالگرد تاسیس سازمان بین المللی کار می‌باشد.

موقعیت کمپین : کار ایده‌آل برای تمام زنان و مردان

مرکزیت کار ایده‌آل باید از مردم شروع شود. علاوه بر این برای ایجاد درآمد، کار باید راهی را برای توسعه اجتماعی، پیشرفت اقتصادی، و تحکیم فردیت، خانواده و ارتباطات آنها باز کند. از اینرو این جریان به یک کار ایده‌آل نیاز دارد.

به طور خلاصه کار ایده‌آل آرزوی مردم در زندگی حرفه ایشان است. سازمان بین المللی کار علاقمند به ایجاد فرصت‌هایی جهت ترقی زنان و مردان در به دست آوردن کار مولد و مطلوب در شرایط آزاد، مساوی، امن و دارای شان انسانی می‌باشد. از اهداف اصلی آنها ترویج حقوق در محل کار، بهبود فرصت‌های شغلی، افزایش حمایت اجتماعی و تقویت گفتگوی اجتماعی می‌باشد. برای بیشتر زنان، دستیابی به حقوق، کار، امنیت اجتماعی و گفتگوی اجتماعی محدود است. در نتیجه، در سازمان بین المللی کار توجه ویژه‌ای به تساوی جنسیتی می‌شود.

تساوی جنسیتی در قلب کار شرافتمندانه

تساوی جنسیتی و اصل عدم تبعیض از اصول بنیادی سازمان بین المللی کار از زمان تاسیس آن بوده است. تمام استانداردهای سازمان بین المللی کار به طور یکسان شامل مردان و زنان است. به ویژه برخی از آنها زنان را نشانه گذاری می‌کند. یکی از اولین همایش‌های سازمان بین المللی کار در سال 1919 با امنیت زایمان زنان سر و کار داشت. به علاوه سازمان بین المللی کار یک استراتژی نهادینه کردن برابری جنسیتی را برای اصلاح نابرابری‌ها در سیاست‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌ها دارد که به منظور ایجاد فرصت برای مردان و زنان برای مشارکت در مسیر توسعه و بهره مند شدن به طور برابر از فواید آن است.

سازمان بین المللی کار در سال 1919 پس از جنگ مخرب با یک نگاه جهانی تشکیل شد، روند صلح تنها در صورت تکیه بر رفتاری بی‌طرفانه نسبت به اشتغال افراد می‌تواند برقرار شود و ادامه یابد. هدف سازمان بین المللی کار به عنوان یک سازمان حقوق بشری تعهد در پیاده‌سازی و نظارت بر استانداردهای بین‌المللی است و ضمانت می‌کند که این استانداردها در عمل و در اصول محترم شمرده شوند. هیات موسس

پانوشت:

[1در ماه ژوئن هر سال 181 ملت عضو کنفرانس کار بین‌المللی در نشست ژنو سوسیس حضور دارند. هر ملت عضو، توسط نماینده‌ای متشکل از دولت، کارفرما و نماینده‌های کار در این نشست شرکت می‌کنند. بسیاری از نمایندگان، وزیران کابینه کشورشان هستند که در کشور خودشان مسئولیت انجام کار را به عهده دارند. سران حکومتها و وزیران مختار همچنین بستر کنفرانس را حفظ می‌کنند