دادخواست برای آزادی سریع عشا مومنی

‫کمپین یک میلیون امضا در کالیفرنیا : ما از خوانندگان و پیگیران اخبار مربوط به عشا مومنی تقاضا می کنیم دادخواست زیر را که خواهان آزادی سریع و بی قید و شرط عشا مومنی است و خطاب به مقامات عالیۀ جمهوری اسلامی ایران نوشته شده است ، امضا کنند و دیگران را نیز تشویق و ترغیب به امضای این فراخوان ‫کنند:

http://www.petitiononline.com/EshaM/petition.html

ما از شما تقاضا می کنیم از امضای بیانیه و دادخواستهایی که به تائید کمپین یک میلیون امضا نرسیده است، خودداری فرمائید. اگرچه بعضی از این بیانیه ها با نیت کمک به عشا نوشته شده اند، اما اغلب با به کار بردن زبان نامناسب و یا اخبار غیرواقعی ممکن است به جای کمک به آزادی عشا بالعکس باعث بدترشدن شرایط وی در زندان شوند. در اینجا لازم است از سازمانهای مستقل و شناختۀ شدۀ دفاع از حقوق بشر همانند عفو بین الملل، سازمان جهانی ضد شکنجه و فدراسین جهانی حقوق بشر برای پوشش خبری و تلاش برای آزادی عشا مومنی تشکر کنیم.

‫متن دادخواست:

ما، امضا کنندگان این دادخواست، از خبر نگران کنندۀ بازداشت عشا مومنی دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات و هنر در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا نورتریج، که در تاریخ ۲۴ مهر (۱۵ اکتبر) در تهران به وقوع پیوسته است، آگاه شدیم. عشا مومنی هنگامی که مشغول به رانندگی بود توسط افرادی که خود را ماموران راهنمائی-رانندگی معرفی می کردند، بازداشت شد. ماموران وانمود می کردند که دستگیری او به دلیل تخلف رانندگی است، اما از آن هنگام وی به بند ۲۰۹زندان اوین منتقل شده و در زندان انفرادی محبوس است.

ما تاکید می ورزیم که عشا مومنی در هیچگونه فعالیتی که منافی با قوانین فعلی حاکمیت باشد، شرکت نداشته است. او دو ماه پیش به منظور دیدار خانواده و دوستان ، و همینطور تحقیق بر روی پایان نامۀ کارشناسی ارشد خود به ایران سفر کرده بود. عشا مومنی، مدافع حقوق زنان و داوطلب در کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز شاخۀ کالیفرنیا، در راستای تحقیق دانشگاهی خود که به بررسی تجربۀ جمعی زندگی ایرانیان و جنبش زنان درایران می پردازد با تعدادی از اعضای کمپین یک میلیون امضا در تهران مصاحبۀ تصویری انجام داده است. فعالیتهای این کمپین کاملا صلح آمیز و تنها معطوف به تلاش برای تغییر قوانین تبعیض آمیزی است که نسبت به زنان در قوانین ایران موجود می باشد و این کمپین جهت گیری سیاسی ندارد.

کسانی که از امتیاز آشنائی با عشا مومنی برخوردار بودند، به خلوص ، صداقت وعلاقۀ شدید خانم مومنی به عدالت و سعی او در ترویج تصویری حقیقی از ایران در خارج از کشور گواهی می دهند و از بازداشت و زندانی شدن عشا مومنی که مرتکب هیچ جرم قانونی نشده است، نگران و متعجب اند.

بنا بر آنچه گفته شد ما امضا کنندگان ذیل خواهان آزادی سریع و بی قیدوشرط عشا مومنی و اجازۀ بازگشت به او برای تکمیل تحصیلات دانشگاهی هستیم، و همچنین بر رعایت موارد زیر ‫اصرار داریم:

‫۱. تحت هر شرایطی، تضمین سلامت روحی و جسمانی خانم عشا مؤمنی و دیگر اعضای کمپین یک میلیون امضا

‫۲. تضمین برخورداری عشا مومنی از حق ملاقات منظم با خانواده ، حق انتخاب وکیل دلخواه و در اختیار داشتن هرگونه مراقبتهای پزشکی با توجه به شرایط ویژۀ وی (سنگ کلیه) در طول دوران ب