دادگاه چهار تن از اعضای کمپین یک میلیون امضاء به تعویق افتاد

مدرسه فمینیستی: امروز 5 آبان ، ناهید کشاورز، محبوبه حسین زاده ، سعیده امین و سارا امینیان برای جلسه رسیدگی به پرونده 13 فروردین سال گذشته ( 1386) در دادگاه انقلاب حاضر شدند. نسرین ستوده به عنوان وکیل این پرونده همراه با موکلان خویش در دادگاه حضور یافت.

اما دادگاه به دلیل عدم حضور رئیس دادگاه به تعویق افتاد و تاریخ بعدی هشتم بهمن ماه تعیین شد. نسرین ستوده در گفتگو با مدرسه فمینیستی چنین گفت : «امیدوارم با توجه به اینکه جمع آوری امضا برای نقد قوانین به هیچوجه جرم محسوب نمی شود . نهایتا دادگاه پس از رسیدگی به این پرونده حکم برائت برای موکلانم صادر کند.»

در13 فروردین ماه سال 1386 ناهید کشاورز و محبوبه حسین زاده به همراه سعیده امین و سارا امینیان هنگامی که در پارک لاله مشغول جمع آوری امضاء بودند دستگیر شدند اما سعیده امین و سارا امینیان روز بعد آزاد شدند اما ناهید کشاورز و محبوبه حسین زاده به مدت 14 روز در زندان اوین و در بخش عمومی بسر بردند.

پیشتر ناهید کشاورز با اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق تبليغ عليه نظام از طریق فعالیت در سایت زنستان و تغيير براي برابري، در 12 مرداد87 دادگاهی و در شهریورماه به شش ماه حبس تعزيري محکوم شده بود.