بيانيه مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر در خصوص نقض حقوق بشر

طنين زنگ های نقض حقوق بشر

گامهای ناقضان حقوق بشر پرشتاب شده است . به گونه ای که فرصت دفاع حذف می شود و فرصت گفتگو لغو .
اقدام دولت جمهوری اسلامی جهت جلوگیری از سخنرانی سرکار خانم شیرین عبادی در اجلاس مورخ 13 و 14 آبان ماه 1387 در کشور مالزی بی توجهی به حقوق بنیادین بشری است. معیار شایسته جهت تشخیص صحت و سقم این اقدامات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که دولت ایران و مالزی آنرا امضا نموده اند و وفق ماده 27 کــنوانسیون وین مصوب 29 می 1969 امکان تخــطی از آن در نگرش حقوق بین الملل امکان پذیر نیست .

11 سال زندان برای صادق کبودوند که صرفاً پای در تشکیل یک نهاد حقوق بشری نهاده است ، باعث تعجب و تحیر است . محاکمه وی در یک دادگاه اختصاصی به دوراز ضوابط ناظر بر محاکم عمومی مغایر معیارهای دادرسی عادلانه است و نشانگربی توجهی به حقوق انسانی است .

محدودیت های اعمال شده درباره آداب و رسوم و عبادات اهل تسنن و جلوگیری از ساختن مسجد و تخریب ابنیه عبادی آنان مخالف حقوق مسلم آدمی است و با هیچیک از معیارهای پذیرفته شده درقانون اساسی و قواعد بین الملل عمومی همسو نیست .

تصمیم برعبورمترو از خیابان چهارباغ اصفهان یک آسیب جدی بر میراث ملی ارزیابی می شود که سرزنش جهانی را به همراه خواهد داشت .

سوگوارانه آنکه دادگستری اصفهان پس از مشورت با اداره حقوقی قوه قضاییه کشور تصمیم به تعطیل و توقف این عبور زیان بار گرفت و رأی مزبور به متهمان ابلاغ گردید ولی با وجود این مدیران شهری ، بی توجه به تصمیم دادگستری در مخالفت با اقدامات مغایر تصمیمات شورای عالی ترافیک و مصوبات سازمان میراث فرهنگی و مخالف مصالح میراث فرهنگی که عامل تزلزل و بی اعتبار ساختن میراث گرانقدر فرهنگی است ، به کار خود ادامه دادند .

اکنون تکلیف دادستان کل کشور است ، که مستنداً به صراحت ماده 42 قانون .الف . د . ک از دادستان استان تعقیب قانون گریزان و بانیان تخریب آثار فرهنگی را خواستار شود .

رعایت حقوق اقلیت ها که عامل ایجاد امنیت و تقویت هویت اقوام ایرانی است در صدر تکالیف مدیران و مسئولان در سراسر کشور است .

توجه و دقت به این موارد بویژه در مرزها و خطه کردستان و بلوچستان برای حفظ همبستگی ملی و تقویت آن عنایت بیشتری را می طلبد .

محکومیت خانم شهناز غلامی در دادگاه انقلاب تبریز و محاکمه دانشجویان در دادگاههای میبد ، اهواز و تهران ، صدور کیفرخواست برای خبرنگاری که به تکالیف شغلی خود پرداخته در دادسرای اصفهان بر طنین زنگهای خطر نقض حقوق بشر افزوده است .

کانون مدافعان حقوق بشر