انتشار نخستین منشور حقوق زنان در اندونزی

شهرزادنیوز: در استان "آچه"، واقع در اندونزی، نخستین منشور حقوق زنان در جهان اسلام تصویب و منتشر شد.

در آغاز این منشور آمده است: "ما امضا کنندگان منشور حقوق زنان "آچه"، بر این باوریم، که رفتار عادلانه با زنان با اصول اسلام منافاتی ندارد."

امضاکنندگان منشور آچه، که در نوع خود – در جهان اسلام – یگانه است، عبارتند از: فرماندار آچه، رییس پارلمان ایالتی، نمایندگان دولت، قوه قضائیه و پلیس، و همچنین نهادهای اسلامی و سازمان‌های غیر دولتی. امضا کنندکان خود را متکی بر تفسیری مدرن از اسلام می‌دانند.

منطقه آچه که سابقاً دچار جنگ داخلی بود، با وقوع سونامی به کلی نابود شد. این منشور که برای نخستین بار به زنان تنها و بیوه اجازه داشتن شناسنامه شخصی و حق مالکیت می‌دهد، حاصل بحث و گفتگوی طولانی میان جامعه همکاری تکنیکی، وابسته به وزارت توسعه آلمان و ساکنان آچه- بلافاصله پس از فاجعه سونامی- می‌باشد. منشور همچنین حقوق فردی، حمایت قانونی، حقوق سیاسی و مدنی، و نیز حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان را در برمی گیرد و در اکثر مواد خود با توافقنامه سازمان ملل در جهت رفع تبعیضات جنسی در مورد زنان همسو است.

"خیرانی عارفین"، فعال حقوق زنان و یکی از تنظیم‌کنندگان آن می‌گوید: "این منشور گامی به پیش برای دو میلیون زن ساکن باندا آچه، و در نوع خود نخستین منشوری است که از چنین پشتیبانی وسیع اجتماعی برخوردار است." به گفته "کات سری روزانا"، از همکاران جامعه آلمانی همکاری برای توسعه تکنیکی، هنوز کارهای بسیاری در پیش است؛ آشناکردن زنان آچه با حقوق‌شان و استفاده آنان از حقوق مصوبه." وی می‌افزاید: "من اما خوشبین‌ام که در این زمینه هم موفق خواهیم شد."

گفتنی است که باندا آچه، یک ایالت خودمختار در اندونزی است، که تاکنون قوانین و مقررات شرعی درآن جاری بوده است. وجود امضای فرماندار کل ایالت، رییس پارلمان ایالتی، و نماینده قوه قضائیه در پای منشورمصوبه، به آن قوه قانونی می‌بخشد. باندا آچه تا زمان وقوع سونامی دچار جنگ داخلی بوده و اسلام‌گرایان می‌کوشیدند این ایالت توریستی را به طور کامل زیر نفوذ خود درآورند.

لینک مقاله