توقف اجرای حکم دلارام علی، محرومیت زینب بایزدی از ملاقات با خانواده و احضار مهدیه گلرو

صدور حکم شعبه 21 دادگاه تجدید نظر برای دلارام علی فعال جنبش زنان

تغییر برای برابری : شعبه 21 دادگاه تجديد نظر استان تهران طی ابلاغ حکمی به دفتر شيرين عبادی وکيل پرونده دلارام علی رای خود را اعلام کرد. مطابق اين حکم، دادگاه، اعتراض نسبت به بخشی از دادنامه را که منجر به محکوميت دلارام علی به اتهامات شرکت در تجمع غير قانونی با هدف اقدام عليه امنيت کشور و فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری اسلامی بوده را وارد دانسته و به استناد بند يک ماده 257و مواد 272 و 274قانون آئين دادرسی کيفری با نقض احکام قبلی صادره از شعبه 36 تجديد نظر و شعبه 15 دادگاه انقلاب و با استناد بر اصل برائت وی را از اتهامات فعاليت تبليغی عليه نظام و اجتماع غير قانونی با هدف بر هم زدن امنيت کشور، تبرئه کرده است، ليکن با تعيين 4 ماه حبس و ده ضربه شلاق (قابل تبديل به جزای نقدی) وی را در خصوص اتهام اخلال در نظم و آسايش عمومی متهم دانسته است.

دستور توقف اجرای حکم دلارام علی که در مراحل قبلی دادرسی از اين اتهام تبرئه شده بود به حکم اخير اعتراض کرده و براساس درخواست ايشان دستور توقف اجرای حکم و رسيدگی مجدد به پرونده در حوزه نظارت قضايی ويژه قوه قضائيه صادر و به شعبه 6 اجرای احکام ابلاغ شده است. توقف اجرای حکم با دستور رئيس کل دادگستری استان تهران و از طريق نماينده حوزه نظارت قضايی ويژه قوه قضائيه صادر شده است. اين دستور در 25 آبانماه و در پاسخ به اعتراض متهم به رای دادگاه صادر و به دادسرای ناحيه 20 تهران ابلاغ شده است. دلارام علی از دستگيرشدگان ميدان هفت تير در 22 خرداد سال 1385 بود که بنا بوده در تجمعی برای درخواست اصلاح قوانين مربوط به زنان شرکت کنند.

محرومیت زینب بایزیدی به دلیل عدم رعایت حجاب

امیرکبیر :بنا بر گزارشات دریافتی ، زینب بایزیدی از فعالان حوزه حقوق زنان که به اتهام ارتباط با یکی از احزاب کردی در رویه ای خارج از قاعده حقوقی در کمتر از یکماه از بازداشت محکومیت قطعی ۴ سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان زنجان را دریافت نموده بود ، هم اکنون تحت فشار در زندان مرکزی مهاباد به سر می برد.
وی که بر خلاف اصل تفکیک جرایم هم اکنون در زندان مرکزی مهاباد همراه با سایر زندانیان بزهکار به سر می برد به دلیل آنچه که عدم رعایت حجاب در ملاقاتهای خانوادگی خود ذکر گردیده است از ملاقات با خانواده تا زمانی که تعهد به رعایت حجاب نمایند محروم گردیده است.

البته مسئله حجاب مورد اشاره مسئولان ، مربوط به عدم پوشش موهای سر این زندانی عقیدتی می باشد. خانم بایزیدی عنوان میدارد که در زمان ملاقات با خانواده خود لزومی به رعایت این موضوع نمی بیند و این مسئولان مربوطه هستند که با استفاده از پرسنل زن و عدم استراق سمع در ملاقاتها باید فضایی انسانی برای خانواده ها و زندانیان به وجود آورند. لازم به ذکر است که در حدود یکماه است خانم بایزیدی از حق ملاقات خود با خانواده با توجه به شرح ذکر شده محروم گردیده است.

همچنین نیروهای امنیتی خانواده بایزیدی را در خصوص اطلاع رسانی پیرامون وضعیت این فعال مدنی زندانی تحت فشار قرار داده و عنوان نموده اند در صورت عدم اتخاذ رویه سکوت حکم تبعید خانم بایزیدی به زندان زنجان را به اجرا خواهند گذارد.

احضار مهدیه گلرو دانشجوی