19 نوامبر (29 آبان): روز جهاني توالت

همشهري آنلاين: یك سازمان غيرانتفاعي مستقر در سنگاپور چهارشنبه 19 نوامبر (29 آبان) را روز جهاني توالت ناميد، اما گفت اين موضوع خنده‌دار نيست.
به گزارش خبرگزاري فرانسه سازمان جهاني توالت كه در سال 2001 تاسيس شد،‌ قصد دارد كه مسئله دفع بهداشتي فضولات را به موضوعي جهاني بدل كند.

اين سازمان در وب‌سايتش اعلام كرده است: "هر سال فقدان توالت باعث مي‌شود كه 200 ميليون تن فضولات انساني به صورت جمع آوري‌نشده و تصفيه‌نشده به جاي بماند و به بدبوشدن محيط زيست و قرار گرفتن ميليون‌ها نفر در معرض بيماري‌ها بينجامند."

" 19 نوامبر روز جهاني توالت است، روزي كه در آن ما به ديگران اهميت فراهم آوردن امكان دفع بهداشتي فضولات را براي هر كسي يادآور مي‌شويم."

اين گروه، كه با حروف اول نامش به نام WTO خوانده مي‌‌شود، مي‌گويد اين سازمان شبكه‌اي جهاني متشكل از 151 سازمان توالت و دفع بهداشتي فاضلاب در 53 كشور است.

سازمان مزبور در پيامش به مناسبت روز جهاني توالت اعلام كرد كه 2.5 ميليارد نفر در دنيا فاقد در جهان فاقد دسترسي به تسهيلات مناسب بهداشتي هستند.

اين سازمان را سرمايه‌دار سنگاپوري جك سيم، بنيادگذاري كرده است.

اين سازمان همچنين اجلاس‌هاي جهاني توالت را براي دانشگاهيان و ساير كارشناسان سازمان داده است تا در مورد موضوعات مربوط به توالت به بحث بپردازند. سيم همچنين رئيس كالج جهاني توالت است كه در مورد نگهداري توالت و موضوعات مربوط آموزش ارائه مي‌كند