وضعیت مهدیه گلرو و 3 دانشجوی دیگر متحصن در زندان

به گزارش فعالان حقوق بشر و دموکراسی مهدیه گلرو به همراه 3 تن دیگر از دانشجویان محروم از تحصیل به نام مجید دری، صادق شجاعی و سعید فیض اللهی که از روز شنبه هفته گذشته تحصن خود را در دانشکده ادبیات دانشگاه علامه آغاز کرده بودند و خواهان بازگشت به دانشگاه برای ادامه تحصیل خود بودند روز 4 آذرماه بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. این 4 تن بنا به گزارش وکیل شان در ادامه اعتراض خود پس از دستگیری، در اعتراض به بازداشت خود و نیز خواسته شان مبنی بر ادامه تحصیل دست به اعتصاب غذا زده اند.

بنا به گزارشات وضعیت جسمی یکی از دانشجویان به نام خانم مهدیه گلرو بر اثر اعتصاب غذا رو به وخامت گرایید و او را به بهداری زندان منتقل نمودند .

۴ دانشجوی زندانی همچنان در زندن اوین زندانی هستند.در حال حاضر آقایان سعید فیض الله زاده،صادق شجاعی و مجید دری در قرنطینه زندان اوین بسر می برندوخانم مهدیه گلرو به بند زنان زندان اوین منتقل گردیده او در کنار زندانیان عادی و معتاد نگهداری می شود . خانم گلرو در شرایط بد جسمی بسر می برد. وضعیت جسمی خانم مهدیه گلرو در اثر اعتصاب غذا رو به بدی گذاشت و او را به بهداری زندان منتقل کردند . او چندین ساعت در بهداری زندان بستری بود.هر ۴ دانشجوی زندانی اعلام کرده اند که تا رسیدن به خواسته های خود به اعتصاب غذا ادامه خواهند داد.خواسته های دانشجویان: آزادی از زندان و ادامه تحصیل می باشد.

روز جهار شنبه ۶ آذر ماه خانواده های دانشجویان زندانی برای آزادی فرزندان در بندشان به دادگاه انقلاب مراجعه نمودند . آنها خواستار ملاقات با حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد شدند که او خواسته ای آنها رارد کرد و فقط از طریق تلفن با معاون وی توانستند صحبت کنند که وی از دادن جواب مشخصی به خانواده ها خوداری کرد.وفقط اعلام می کرد که پرونده آنها در حال بررسی است. و به نظر می رسد قصد پرونده سازی علیه ۴ دانشجوی زندانی را دارند
سپس خانواده ۴ دانشجوی زندانی به دانشگاه علامه مراجعه کردند و خواستار صحبت کردن با شریعتی رئیس دانشگاه شدند.که با مخالفت فردی بنام دهقان معاون حراست دانشگاه مواجه شدند.دهقان با نیروی انتظامی تماس گرفت و دو ماشین از نیروی انتظامی در محل حاضر شدند او شروع به برخورد غیر انسانی و تهدید خانواده ها نمود و به آنها می گفت که اگر از دانشگاه خارج نشوند دستور دستگیری آنها را صادر خواهد کرد. دهقان با برخوردی وحشیانه اقدام به هل دادن یکی از اعضای خانوده های دانشجویان زندانی نمود. خانواده ها در حدود ۴ ساعت در مقابل دانشگاه حضور داشتند که در نهایت با پافشاری خانواده ها، شریعتی علیرغم اینکه شاکی خصوصی این ۴ دانشجو بود اعلام کرد که قادر به انجام کاری نیست و برای تفرقه انداختن شروع به وعده دادن نمود. شریعتی تاکید کرد که به خانم گلرو و آقای فیض الله زاده اجازه تحصیل نخواهد داد.

کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت روز 6 آذرماه به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان طی اطلاعیه ای در اعتراض به وضعیت مهدیه گلرو نوشته است: در روز جهانی خشونت علیه زنان باز هم همکلاسی مان مهدیه گلرو در بند است، به جرم آنکه در برابر چهار ترم محرومیت غیرقانونی از تحصیل اش ساکت ننشست و با دیگر یاران دبستانی در خانه خودشان دانشگا