همایش «حقوق کودکان در پرتو مقررات داخلی و بین المللی» در دانشگاه شهید بهشتی

مدرسه فمینیستی: کمیته حقوق زنان و کودکان کمیسیون حقوق بشر، کانون وکلای دادگستری تهران با همکاری برنامه عمران سازمان ملل متحد، قرار است روز پنج شنبه 14 آذرماه ساعت 9 صبح الی 17 بعدازظهر در دانشگاه شهید بهشتی همایشی با عنوان «حقوق کودکان در پرتو مقررات داخلی و بین المللی» برگزار کنند. در این همایش استادان حقوق، وکلای دادگستری و قضات دادگاه های اطفال به سخنرانی خواهند پرداخت.

زمان سخنرانی ها : پنج شنبه 14/ 9 /1387 ساعت 9 صبح الی 13 و جلسه میزگرد پرسش و پاسخ : از ساعت 14الی 17 خواهد بود.

مکان : خیابان اوین . دانشگاه شهید بهشتی . تالار ابوریحان بیرونی