ارث بری زنان از زمين در كميسيون حقوقي مجلس تصويب شد

خبرگزاري فارس: رئيس كميته حقوق خصوصي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت: در صورت تصويب نهايي در مجلس زنان علاوه بر ملك و ساختمان از زمين نيز ارث مي‌برند.

محمد دهقان در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس، اظهار داشت: امروز در كميسيون حقوقي و قضائي مجلس تغييرات اساسي در موضوع ارث زن ايجاد شد با اصلاح مواد946 و 948 قانون مدني در صورتي كه مصوبه كميسيون حقوقي و قضايي به تصويب مجلس برسد زوجه از قيمت اموال غير منقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي‌برد.

به گفته وي در گذشته زن از زمين ارث نمي‌برد و فقط از بنا و ساختمان ارث مي‌برد در مورد باغ‌ نيز تنها از اشجار (درختان) ارث به آن تعلق مي‌گرفت و از قيمت زمين ارث نمي‌برد.

وي ادامه داد: در گذشته طرحي به تصويب مجلس ششم رسيده بود كه زن مي‌توانست از همه اموال شوهر ارث ببرد، اما در سال 83 اين طرح توسط شوراي نگهبان رد شد؛ در مجلس هفتم در طي سال‌هاي 84 و 85 پيگيري‌هاي صورت گرفت كه در نتيجه مقام معظم رهبري فتوايي دادند كه زن نه تنها از بنا و اشجار بلكه از زمين هم ارث ببرد.

دهقان تصريح كرد: بنابراين با توجه به فتواي مقام معظم رهبري اين طرح دوباره در دستور كار مجلس قرار گرفت و با توجه به هماهنگي با شوراي نگهبان، اين طرح پس از اين كه 2 هفته پيش در كميته حقوق خصوصي تصويب شده بود امروز در كميسيون قضايي مطرح و به تصويب اين كميسيون رسيد.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: بر اساس اين طرح زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم اموال غير منقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي‌برد و در صورتي كه زوج هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زوجه يك چهارم از كليه اموال است.

عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس افزود: در گذشته نيز زن در صورتي كه شوهر، فرزند داشت يك هشتم از اموال را ارث مي‌برد و اگر شوهر، فرزند نداشت يك چهارم اموال را ارث مي‌برد در حال حاضر اين مسئله تغييري نكرده است؛ اما تنها مسئله اين است كه از اين به بعد در صورت تصويب مجلس زن از زمين نيز ارث مي‌برد.

در حال حاضر موضوع ارث بردن زنان از زمين در كميسيون حقوقي مجلس تصويب شده و براي تصويب نهايي در نوبت صحن علني مجلس قرار گرفته است.