علل و نتايج خشونت عليه زنان در كردستان در گفت‌ و ‌گو با پروين ذبيحی