مهدیه گلرو و سه دانشجوی دیگر آزاد شدند

ادوارنیوز:دانشجویان محروم از تحصیل دانشگاه علامه از زندان آزاد شدند.
به گزارش خبرنگار ادوارنیوز صادق شجاعی،مهدیه گلرو مجید دری و سعید فیض الله زاده عصر سه شنبه به قید التزام از زندان اوین آزاد شده اند .

این دانشجویان هفته گذشته به دنبال شکایت دانشگاه علامه از تحصن آنها در دانشکده ادبیات این دانشگاه توسط نیروهای انتظامی بازداشت شده بودند.