مراسم روز جهانی حقوق بشر در شهر آخن / کانون ره آورد

کانون ره آورد که دفاع از آزادی و حقوق بشر را سرلوحه فعاليت های خود قرار داده است، همه ساله ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر را پاس می دارد. امسال نيز که مصادف با شصتمين سالگرد تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر می باشد، برنامه ويژه ای از طرف کانون تدارک ديده شده بود. اين برنامه که به زبان آلمانی اجرا شد، روز يکشنبه ۱۴ دسامبر در سالن KHG در شهر آخن برگزار گرديد.

سخنرانی اين برنامه را آقای بهمن نيرومند به عهده داشت و در بخش هنری، گروه «تپش ۲۰۱۲»، با همراهی شاهين نجفی (ترانه سرا و خواننده گروه)، اميد پوريوسفی (سرپرست و خواننده گروه) و «وينا» (خواننده آلمانی گروه)؛ ترانه هايی را اجرا کردند.

در ابتدا مجری جوان اين برنامه، پس از خوشامدگويی، بيانيه کانون ره آورد را به اطلاع حاضرين رسانيد. در اين بيانيه وضعيت حقوق بشر در ايران، طی يک سال گذشته به شکل گزارش تشريح شده بود که متن کامل آن به زبان فارسی در سايت ره آورد منتشر شده است.

سخنرانی دکتر بهمن نيرومند

پس از معرفی کوتاه دکتر بهمن نيرومند، وی سخنرانی خود را با عنوان «ايران در ميان حکومت الهی و دمکراسی» آغاز کرد. آقای نيرومند مطرح نمود که برای پرداختن به مسئله ايران بايد ابتدا به تشريح موقعيت منطقه بپردازيم.

بهمن نيرومند ريشه حوادث ۱۱ سپتامبر را در اتفاقات سال های ۱۹۷۰ دانست. از نظر وی، در آن زمان رژيم چپ گرای افغانستان شوروی را به حمايت از خود فراخواند. آمريکا نيز همزمان با وارد شدن ارتش شوروی به افغانستان به حمايت از جبهه مخالف پرداخت. با صرف ميلياردها دلار و با پشتيبانی عربستان سعودی و پاکستان، جبهه مقابله با شوروی و رژيم چپ افغانستان به وجود آمد که در کار خود نيز موفق بود. در همين زمان است که سنگ بنای تروريسم اسلامی به عنوان يک پديده ی بين المللی گذاشته می شود. اين بهايی بود که برای موفقيت آمريکا در مقابل شوروی بايد پرداخت می شد.

دومين حادثه ی مهم، انقلاب اسلامی ايران در سال ۱۹۷۸ بود. انقلابی که رژيم شاه را به عنوان ژاندارم و بازوی آمريکا در منطقه ساقط نمود. اين انقلاب هم چنين با توجه به اهميت منطقه در تامين انرژی از نفت و گاز، تهديد جدی برای غرب تلقی می شد.

سومين حادثه ی مهم از ديدگاه آقای نيرومند، تسليح صدام حسين با مدرن ترين سلاح ها برای جنگ با ايران بود. شايد اين بزرگ ترين اشتباه آمريکايی ها بود زيرا وقوع جنگ تنها به تثبيت هر چه بيش تر جمهوری اسلامی انجاميد. اقدامات و فريادهای آزادی خواهانه در ايران به شديدترين وجه سرکوب گرديد و هزاران نفر تحت عنوان جاسوس و خيانتکار اعدام شده يا به زندان ها افکنده شدند.

در رابطه با مسئله انرژی اتمی، آقای نيرومند عنوان کرد که متاسفانه انتظار نابجای آمريکا و تبعيت کورکورانه اروپا از آن، موضع ايران را بر حق جلوه می دهد. از نظر وی، زمانی که هندوستان، پاکستان، روسيه و اسرائيل دارای تکنيک هسته ای می باشند، چرا نبايد به ايران اجازه استفاده صلح آميز از اين منبع انرژی داده شود؟ وی با توضيح اين که خود، شخصا مخالف تامين انرژی از طريق هسته ای است، مطرح نمود که سياست های غلط غرب در اين رابطه، مستمسکی برای رژيم احمدی نژاد در جهت مشروعيت بخشيدن به پيشبرد اهداف اتمی اين رژيم است.

آقای نيرومند هم چنين با ذکر اين مطلب که اسرائيل دارای ۲۵۰ کلاهک اتمی و تعداد زيادی بمب ه