گروه کمپین در ساری و راه اندازی سایت کمپین ساری

مدرسه فمینیستی: به گزارش سایت تغییر برای برابری، سایت کمپین ساری راه اندازی شد. ورود این سایت جدید به مجموعه رسانه های کمپین یک میلیون امضاء جای شادمانی و تبریک است. در این سایت فعالیت های کمپین در ساری انعکاس یافته است که از جمله می توان به تجربه جمع آوری یکی از اعضای این گروه اشاره کرد. گروه کمپین ساری انگیزه خود را در رابطه با تشکیل این گروه و راه اندازی سایت چنین بیان کرده است:
«دو سال پیش کمپین یک میلیون امضا راه اندازی شد و فعالیت خود را در تهران آغاز کرد ،به تدریج این فعالیت به شهرهای دیگر نبز راه یافت و گسترش پیدا کرد.و حتی به خارج از ایران هم کشیده شد و افراد زیادی از مناطق مختلف به حمایت از آن پرداختند.اما اکثر این فعالیت ها در شهر های بزرگ انجام میشد.

در حالی که نیاز این نوع فعالیت و فرهنگ سازی در شهر های کوچک تر که زنان آن از امکانات و آزادی کمتر برخوردارند بسیار بیشتر است.همین مساله ما را به این فکر انداخت که این فعالیت را در شهرمان آغاز کنیم.از آنجایی که برای فرهنگ سازی و ایجاد تغییر برای برابری ،همکاری همه ما لازم است.در این راستا وبلاگی تاسیس کردیم تا افراد علاقه مند بتوانند با هم ارتباط برقرار کرده و با تبادل تجربیات خود به پیشرفت سریع تر جریان فرهنگ سازی کمک کنند و همچنین با ارتباط برقرار کردن با زنانی از اقشار مختلف جامعه خود مشکلات آن ها را منعکس کرده برای رفع این مشکلات تلاش کنند.»

برای ارتباط با این گروه می توانید به وب سایت کمپین ساری به آدرس زیر مراجعه کنید و یا با ایمیل آنان در تماس باشید:

http://sari4equality.blogfa.com/

[email protected]