سایت «مدرسه فمینیستی» فیلتر شد

مدرسه فمینیستی: سایت مدرسه فمینیستی که در پنجم بهمن ماه به عرصه رسانه های الکترونیکی پا گذاشته بود، تنها یک ماه پس از تولدش، فیلتر شد.

فیلتر کردن وب سایت «مدرسه فمینیستی» که توسط جمع کوچکی از فعالان کمپین یک میلیون امضا راه اندازی شده و در کنار دیگر سایت های زنان، در راه اهداف جنبش برابری طلبانه زنان گام بر مي دارد، پس از یک ماه و در آستانه روز جهانی زن (8 مارس) حاکی از بسته تر شدن فضاهای حداقلی برای فعالیت های فرهنگی جنبش زنان است.