به مناسبت سالگرد زلزله بم ،بر "زيرآوارمانده "ها چه گذشت ؟ژیلا بنی یعقوب