نشست حقوقی – اجتماعی نقد رویه قضایی در زمینه اعتیاد

مدرسه فمینیستی: روز سه شنبه دهم دی ماه ساعت 16 الی 18 ، انجمن علمی دانشجویان دانکشده حقوق دانشگاه تهران، نشستی با عنوان «نشست حقوقی – اجتماعی نقد رویه قضایی در زمینه اعتیاد» در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. در این نشست رزا قراچورلو سخنرانی خود را تحت عنوان " نقد رویه قضایی دادگاههای خانواده در زمینه اثبات اعتیاد زوج از طرف زوجه و مشکلات آن " ارائه خواهد داد.

زمان : سه شنبه 10/10/1387 ساعت 16 الی 18

مکان : دانشگاه تهران – دانشکده حقوق – طبقه دوم - اتاق 224