ژینوس سبحانی، منشی سابق کانون مدافعان حقوق بشر بازداشت شد

روابط عمومی کانون مدافعان حقوق بشر: ژینوس سبحانی که تا زمان پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر منشی «کانون مشارکت برای پاکسازی مین» و «کانون مدافعان حقوق بشر» بود، صبح روز چهارشنبه 25 دی ماه 1387 بازداشت شد.

دفتر«کانون مشارکت برای پاکسازی مین» و «کانون مدافعان حقوق بشر» در یک آپارتمان مستقر بود که توسط شیرین عبادی از محل اعطای جایزه صلح نوبل خریداری شده بود. این دفتر اول دی ماه 1387 بصورت غیرقانونی پلمپ شد.
به دنبال پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، شخصیت های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین فعالان حقوق بشر در ایران و سایر کشورهای جهان نسبت به این اقدام واکنش داده و از آن انتقاد کردند.

ژینوس سبحانی که از او مقاله هایی حقوقی در برخی نشریات داخلی به چاپ رسیده است، پس از آنکه منزل اش در ساعت شش و سی دقیقه صبح مورد بازرسی مأموران قرار گرفت و با ضبط برخی از وسائل شخصی او و همسرش همراه بود، بازداشت شد.