تفهیم اتهام مریم حسین خواه، در باره پرونده زنستان و تغییر برای برابری

مریم حسین خواه،از فعالان کمپین یک میلیون امضا در دادياري ويژه امنيت دادگاه انقلاب تفهیم اتهام شد. وی که با احضاریه کتبی به دادگاه انقلاب فراخوانده شده بود، آخرین دفاعیات خود را درباره اتهام «اقدام عليه امنيت ملي از طريق تبليغ عليه نظام» ارائه داد.

این اتهام برای فعالیت در سایت های اینترنتی «تغییر برای برابری» و «زنستان» ارگان مرکز فرهنگی زنان به وی وارد شده است.

مریم حسین خواه آبان ماه سال جاری در رابطه با این پرونده بازداشت شد و 45 روز در بند عمومی اوین زندانی بود.