جزوه تشریحی همگرایی با عنوان: «خواسته های زنان از رییس جمهوری آینده»

ما که هستیم؟

ما، گروهی از زنان و مردان ایرانی هستیم که در عرصه های مختلف صنفی، مطبوعاتی، سازمان های غیردولتی، احزاب و کمپین های مختلف، طی سالیان گذشته راه های گوناگونی را برای تحقق خواسته ها و مطالبات زنان پیموده ایم. امروز مصمم شده ایم، به منظور ارائه بخشی از مطالبات زنان سرزمین مان، با بهره گیری از فضای انتخاباتی، گردهم بیاییم و درخواست های بخشی از جامعه زنان ایران را به این طریق یکپارچه و یک صدا سازیم، تا شاید از برکت این هم صدایی و اتحاد بتوانیم بر مسئولان کشور تاثیر گذاریم. هدف ما طرح درخواست های بخشی از زنان کشورمان با کاندیداهای ریاست جمهوری است که چنانچه از سوی رئیس جمهوری آینده پیگیری شود می تواند به تدریج به تغییر وضعیت نابسامان زنان کمک کند.

دو خواسته های اصلی ما از کاندیداهای ریاست جمهوری:

1 – پیگیری مجدانه پیوستن ایران به «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان»

لایحه «پیوستن دولت ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» 8 سال پیش توسط دولت وقت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، اما پس از آن که این لایحه در مجلس ششم به تصویب رسید، شورای نگهبان آن را رد کرد، در نتیجه، مجلس این لایحه را برای تصمیم گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام که رئیس جمهور هم یکی از اعضای آن است ارجاع داد. از این رو از رئیس جمهور آینده می خواهیم با احترام به اصل برابری ، عدم تبعیض و به منظور استقرار عدالت جنسیتی، پیوستن ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را در صدر اولویت های خود قرار دهد.

2 _ تلاش در جهت رفع قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و به ویژه بازنگری در اصل 19، 20، 21 و 115 قانون اساسی، به منظور گنجاندن اصل برابری جنسیتی بدون قید و شرط .

هرچند که تغییر در قوانین تبعیض آمیز برعهده ریاست جمهوری نیست، اما می دانیم که اگر هیئت دولت آینده، به برابری زنان کشور پایبند باشد و آن را از وظایف و تعهدات خود به مردم بداند می تواند با امکانات و مجموعه ظرفیت های خود در جهت رفع تبعیض های قانونی علیه زنان اقدامات بسیار موثری انجام دهد و برای آن که مردم و مجلس نیز بتواند در جهت تغییر قوانین مدنی و جزایی تلاش کنند، ابتدا باید قانون اساسی با گنجاندن «اصل برابری جنسیتی بدون قید و شرط» این امکان را فراهم سازد.

نگاهی به «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان»

* کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، یک پیمان نامه جهانی است که دولت ها را موظف می کند حقوق زنان را رعایت کنند. براساس این پیمان نامه، زن نیز به عنوان یک انسان، حق برخورداری از حقوق و فرصت های برابر را به مانند مردان دارد و هیچ شخص، سازمان یا دولتی حق ندارد زن را به خاطر زن بودن از امتیاز یا حقی محروم یا محدود کند. این اصل در همه زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی باید رعایت شود.

* تا به حال، 185 کشور جهان که 44 کشور اسلامی نیز در میان آنها هستند، عضو این پیمان نامه شده اند. دولت ایران، 8 سال پیش با پیوستن به کنوانسیون موافقت کرد و مجلس نیز آن را تصویب کرد اما به خاطر مخالفت شورای نگهبان، تصمیم گیری درباره این کنوانسیون به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد. اگر ایران به این کنوانسیون بپیوندد، قانون اساسی و قوانین عادی باید به نفع حقوق زنان اصلاح شود و همه قوانین نابر