همگرایی جنبش زنان ایران

پرتو نوری علا - 30 اردیبهشت 1388

همزمان با دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در رژیم اسلامی ایران و در بحبوحه تبلیغات کاندیداها و وعده و وعید های آنان نسبت به آزادی و برابری زن و مرد، بخشی از زنان فعال ایرانی که طی سی سال گذشته، در سخت ترین شرایط کوشیده اند تا در عملکردهایی مسالمت آمیز و آگاهی دهنده، مشکلات زنان را مطرح نمایند، این بار نیز، با عقاید و گرایش های متفاوت در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی و مذهبی، بصورتی همآهنگ و هدفمند، در صدد برآمده اند تا ضمن آگاهی دادن به مردم، بویژه زنان، نظر کاندیداها را نیز نسبت به مطالبات خود، یعنی " اصلاح قانون اساسی " و پیوستن ایران به " کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان " جلب نمایند.

زنان و مردان موافق با "همگرایی زنان"، با آگاهی از ماهیت رژیم اسلامی ایران و محدودیت های عملکرد ر ئیس جمهور در برآوردن وعده های خود و با شناخت مشکلات موجود در قانون اساسی و با تکیه بر تجارب مبارزاتی دو دهه گذشته، دست به نشر بیانیه همگرایی و متن تشریحی آن در نشریات و سایت های مختلف، از جمله سایت میدان زنان، کانون زنان ایرانی و مدرسه فمینیستی زده اند. همگرایان برای رسیدن به هدف خود که بر محور مطالبات فوق شکل گرفته است، می کوشند تا با استفاده از ستادهای تبلیغاتی کاندیداها در تهران و شهرستانها و فضای بازی که معمولاً در دوره کوتاه انتخابات بوجود می آید، به طرح و شرح مطالبات خود، از طریق توزیع بروشورها و جزوه های آموزشی در میان مردم پرداخته و آنان را با حقوق حقه زنان آشنا نمایند. در همین رهگذر با افرادی که داوطلب ریاست جمهوری شده اند نیز، همان مطالبات را مطرح می کنند.

تشکیل "همگرایی زنان" که بَر قصد و آگاهانه در زمان دهمین دوره انتخابات در ایران صورت گرفته است، موجب شده تا کسانی که فعالیت های جنبش زنان، در چارچوب قوانین رژیم اسلامی را امری بیهوده و بی حاصل می دانند، به این باور برساند که این بار نیز ائتلاف این دسته از زنان و مردان، جز تشویق و ترغیب مردم به شرکت در انتخابات یا دادن رأی به فردی خاص و گرم کردن تنور انتخابات و در نهایت، مشروعیت بخشیدن به رژیم اسلامی ایران و تداوم آن، چیز دیگری نیست. حال آن که اگر به بیانیه "همگرایی زنان" مراجعه کنیم، هیچ نکته ای در باب مشارکت یا عدم مشارکت زنان در انتخابات نیامده است. زیرا "همگرایی" نه اجازه تبلیغ برای کاندیدای خاصی را دارد و نه می تواند مردم را به شرکت یا عدم شرکت در انتخابات تشویق کند. حتی برخی از افرادی که در این ائتلاف شرکت کرده اند، ممکن است خود، تمایلی به رأی دادن نداشته باشند. البته هر کاندیدا یی می تواند همانند سایر افراد ، از مطالبات زنان پشتیبانی کند ولی "همگرایی زنان" اجازه پشتیبانی از آن کاندیدا را ندارد.

واژه "همگرایی" یا "ائتلاف"، برابرنهاد کلمه انگلیسی Coalition است. این واژه از نظر لغوی به معنای قرار و مَداری مشروط و موقت میان افراد یا گروه ها است. یعنی در مقطعی خاص، افراد یا گروه هایی با عقاید و گرایشات متفاوت، در باره هدفی مشخص، به اشتراک نظر می رسند. از این روی، گروه ائتلافی، پس از برآورده شدن هدف مشخص، دیگر کارکردی نداشته و اعضاء آن نیز امکان دارد در ائتلاف های دیگری شرکت کنند که کاملا مخالف یکدیگر باشند. در واقع ائتلاف یا هماهنگی شیوه مدرن مبارزاتی است که بطور موقت برای تغییر بدون خشونت، از تاکتیک شی