با همگرایان جنبش زنان در خیابان: ما به مطالبات زنان رای می دهیم

گزارش تصویری از علی عبدی و صبا واصفی - 17 خرداد 1388

مدرسه فمینیستی: در آستانه سالروز 22 خرداد «روز همبستگی زنان ایران» و در حال و هوای انتخاباتی که روز رای گیری مصادف شده با روز همبستگی زنان، فعالان همگرایی جنبش زنان در طول یک ماه گذشته، با بهره گیری از فضاهای انتخاباتی، بر دامنه و کیفیت فعالیت هایشان افزوده اند. استفاده از این فضاها، باعث گسترش عملی تلاش همگرایان در جهت طرح مطالبات زنان شده است که در هفته های اخیر، این فعالیت ها به خیابان ها و میادین شهر نیز کشیده شده است:

گزارش های تصویری دیگر از حضور همگرایان جنبش زنان در میدان های شهر:

22 خرداد: به روایتی دیگر

میدان های شهر پذیرای فعالان همگرایی

شور همگرایی در خیابان