8 مارس در اصفهان

مینو کیامان - 20 اسفند 1386

امسال در اصفهان، دو مراسم به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن برگزار گردید. گزارشی از این برنامه ها در ادامه آمده است.

نشست فعالان کمپین یک میلیون امضاء در اصفهان به مناسبت هشت مارس

كمپين جمع آوري يك ميليون امضاء در اصفهان كه پس از پشت سر نهادن افت و خيزهاي فراوان توانست با جمع كردن يارانش بار ديگر به حركت خود نظم تازه بخشيده و با توان بيشتر به فعاليت ادامه دهد، اين روز را طي مراسمي در خانه يكي از اعضاء كمپين گرامی داشت. طي اين مراسم كه با شعر زيبايي از پوران فرخزاد آغاز شد، پس از بررسي تاريخچه 8مارس، ميهمانان چالش هاي پيش روي جنبش زنان را با تكيه بر كمپين يك ميليون امضا، با پرسش و پاسخ به بحث گذاشتند. پس از آن هريك از شركت كنندگان به طرح عمده ترين مسائل زنان در اصفهان از نگاه خود پرداخت و طي آن با نقد و بررسي ديدگاه سنتي و تبعيض آميز به زن، در شهر اصفهان، تاثير عميق قوانين تبعيض آميز بر زندگي زنان در اين استان و لزوم تغيير نگرش جامعه نسبت به زنان مورد بررسي قرار گرفت. در بخش پاياني اين مراسم دو تن از حضار با صداي گرم خود اشعاري از فروغ و پوران فرخزاد را خواندند كه بسيار مورد استقبال قرار گرفت. اين مراسم با تاكيد بر لزوم هرچه فعالتر اعضا كمپين در اصفهان همگام با سراسر ايران به پايان رسيد.

برگزاری مراسم روز جهانی زن در انجمن طبيعت باران

چهارشنبه 15 اسفند، انجمن طبيعت باران شهر اصفهان كه يك سازمان غير دولتي است در حالي به استقبال روز جهاني زن رفت كه با تقاضاي ايشان براي برگزاري اين روز در مكاني مناسبتر كه شركت كنندگان بيشتري را در خود جاي دهد، بشرط پرداخت پولي كه انجمن از عهده پرداخت آن بر نمي آمد، موافقت مي شد. به همين دليل انجمن طبيعت باران ناچار شد اين مراسم را در محل هميشگي برگزاري جلسات شاخه بانوان انجمن با حضور تعداد محدودي از زنان برگزار كنند.

اين مراسم در سه بخش تداریک دیه شده بود. در ابتدا، مراسم با بيان تاريخچه 8مارس آغاز شد. سپس خانم دكتر ترابي از اساتيد رشته تاريخ دانشگاه آزاد نجف آباد با ارائه مطلبي تحت عنوان «زن و نوگرايي در تاريخ ايران» به شرح چگونگي شكل گيري فرديت زنان و ميل به توسعه در ميان زنان پيشگام در دوران قاجاريه پرداخته و طي آن به برخي خصوصيات موسوم به خصوصيات زنانه، با تاكيد بر ريشه هاي تاريخي آن در فرهنگ تحميلي مردسالار اشاره نمود. در بخش سوم و پاياني برنامه كه از سوي حضار بسيار مورد توجه قرار گرفت كار پژوهشي خانم مير مجربيان يكي از پژوهشگران موفق اصفهان در زمينه هاي اجتماعي بود، كاري تحت عنوان «جغرافياي زن» كه در آن آمارهاي مقايسه اي قابل توجهي از حضور زنان و مردان، در مشاغل عالي رتبه، مشاغل خدماتي، متخصصان رشته هاي پزشكي و پيرا پزشكي و دستياران اين رشته ها در سطح استان اصفهان ارائه مي داد. همچنين نرخ فعاليتهاي اقتصادي زنان نسبت به مردان در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته بود. وي همچنين در پژوهش خود به معرفي اولين هاي زنان در هنر، موسيقي، حرفه، پزشكي، فيزيك و تدريس در دانشگاه و غيره پرداخت كه بسيار مورد استقبال حضار قرار گرفت. مراسم با پذیرایی چاي و شيريني در حالي به پايان رسيد كه برخي از دختران جوان با اجراي اين مراسم در فضايي چنين محدود و كوچك معترض بودند، و از برگزاري مراسم 8مارس در سال گذشته با شرايطي ب