هنرمندان هم به جمع بازداشتی ها پیوستند

روزنامه اعتماد ملی از دستگيري برخی هنرمندان خبر داده است.

به نوشته این روزنامه برخي از هنرمندان به دليل برخي اتهامات دستگير شدند. مهتاب نصيرپور و هما روستا از جمله بازداشت شدگان هستند. حسين زمان خواننده پاپ و عضو هيات موسس مشارکت نيز پيش از اين بازداشت شده بود.