جنبش زنان، جبهه سبز، و میدان «مین»

بخش دوم و پایانی میزگرد فعالان جنبش زنان (نسرین ستوده، نرگس محمدی، نوشین احمدی خراسانی و منصوره شجاعی) - 31 تیر 1388

مدرسه فمینیستی: بخش نخست این میزگرد با عنوان «تظاهرات میلیونی و جنبش زنان » پیشتر در سایت مدرسه فمینیستی منتشر شده است. بخش پایانی آن نیز هم اکنون منتشر می گردد. انگیزه اصلی تشکیل این میزگرد در حقیقت، کندوکاو و پرسش از موقعیت جنبش زنان در فضای متفاوت پس از انتخابات است. اگر در بخش نخست به تلاش برای تبیین رابطه جنبش زنان با موج اعتراضات اخیر، اختصاص داشت در بخش پایانی سعی شرکت کنندگان در میزگرد عمدتاَ طرح پرسش و ایجاد دغدغه فزونتر نسبت به نقش جنبش زنان در حوزه ها و معادلات سیاسی امروز (به ویژه ایده تشکیل جبهه سبز) است.

لازم به ذکر است که 10 روز پیش که این میزگرد انجام گرفت ما فقط با پیش نهاده ی آقای میرحسین موسوی (تشکیل جبهه سبز سیاسی)، مواجه بودیم ولی در چند روز اخیر و پس از خاتمه میزگرد، با طرح تشکیل یک جبهه مشترک از فعالان جنبش های اجتماعی از سوی برخی از نهادهای جنبش دانشجویی (دفتر تحکیم وحدت) رو به رو شده ایم. پیش نهاده هایی از این دست خواهی نخواهی اکثر فعالان مدنی و سیاسی را به تعمق وا می دارد. به خصوص در شرایط کنونی که «میدان پیشین فعالیت های جنبش زنان» با تنگنای بیشتر، و در هاله ای از بیم و امید قرار گرفته است. باری، کندوکاو در این موضوع، می تواند غبار و ابهام احتمالی را از افق های آینده مبارزات جنبش زنان بزداید.

بخش دوم این میزگرد را که با حضور نسرین ستوده، نرگس محمدی، منصوره شجاعی و نوشین احمدی خراسانی برگزار شده است در زیر می خوانید:

نوشین احمدی خراسانی: در این جا اجازه می خواهم از روزنه دیگری که شاید در روزها و ماههای آینده بتواند به ما کمک کند و تا حدودی جنبه کاربردی هم داشته باشد به حوادث پس از انتخابات نگاه کنیم. نخست اینکه بر این نکته تاکید کنیم که جنبش های اجتماعی جدید، فقط در «تظاهرات» و سیاست های خیابانی خلاصه نمی شوند. یک جنبش اجتماعی از ابزارهای مختلف برای رسیدن به خواسته هایش استفاده می کند. بنابراین جنبش «رای من کجاست؟» هم صرفا در تظاهرات و مبارزات خیابانی نمی تواند محصور و محدود بماند. خوشبختانه بخش های مختلف این جنبش در حال تدوین و برنامه ریزی های متنوع است برای پیشبرد خواسته هایش. همانطور که ما در جنبش زنان بخشی از نمود بیرونی مان تجمعات مسالمت آمیزی بود که برگزار می کردیم، اما این تجمعات تمام جنبش زنان نبوده و نیست. در نتیجه اگر تصور کنیم که مثلا چهارتا پلاکارد که روی آنها خواسته های زنان را نوشته ایم ببریم در تظاهرات خیابانی و روی دست بگیریم (کاری که فعالان همگرایی جنبش زنان قبل از انتخابات انجام دادند) و بعد فکر کنیم «فقط» این کار باعث زنانه شدن حرکت می شود به نظرم ناکافی و شاید یکجانبه گرایی است. چراکه یک جنبش ابعاد گوناگون دارد، عقبه ای دارد، تاریخی دارد و خواسته هایش ـ و حتا روش هایش ـ در طول یک پروسه شکل می گیرد، در نتیجه، بخش های مختلف این جنبش از راه های مختلف همچون گفتمان سازی، مذاکره و لابی، برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی، ساختن نمادها، یا در قالب تلاش های بسیار متنوع و بدیع برای آزادی زندانیان سیاسی و نظایر اینها قوام و دوام می گیرد. حالا در این جنبش سراسری می بینیم که «سمبل هایی» برایش در حال ساخته شدن است و یا شاهد تلاش های متنوعی هستیم که در شکل گفتمان سازی برای این جنبش، در جریان ا