انتقال محمدعلی دادخواه به بند عمومی اوین

فعالان حقوق بشر در ایران: دکتر محمد علی دادخواه پس از یکماه از بند امنیتی به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.

دکتر دادخواه، وکیل دادگستری يکي از اعضاي کانون مدافعان حقوق بشر و سخنگوي اين کانون و از بنيانگذاران آن كه در تاريخ ۱۷ تيرماه بنا به دلایل نامعلومی در دفتر کار خود بازداشت شده بود پس از تحمل حدود یکماه سلول انفرادی در بند امنیتی 209 اوین، صبح روز جاری به بند عمومی اندرزگاه 8 این زندان منتقل شد.

لازم به ذکر است قرار بازداشت دکتر دادخواه روز گذشته پس از بازپرسی در دادگاه انقلاب مجدد تمدید شده است.