قطعنامه در مورد اوضاع نا بسامان حقوق بشر

رادیو فرانسه: در این قطعنامه آمده است که : انتخابات ریاست جمهوری در بیست و دوم خرداد در ایران اعتراضات مردمی گسترده ای را به دنبال داشت. دولت ایران با سرکوب اجتماعات معترضین و سانسور مطبوعات عکس العمل نشان داد.

به ویژه، دو وکیل دعاوی آقایان، سلطلانی و دادخواه بدون دسترسی به وکلای خود دستگیر شده و در بازداشت به سر می برند. چهل و یک روزنامه نگار از جمله آقای مهدی یزدانی و آقای خرم بازداشت شده اند. سی و یک نفر از آنان پس از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شده اند و حق تماس با وکیل از آنان سلب شده است، علیرضا افتخاری روزنامه نگار جان باخته است.

پس از انتخابات دولت سرکوب آزادی بیان و مطبوعات را تشدید و فعالیت های وکلا را بسیار محدود کرده است. دولت ایران خبرنگاران خارجی را اخراج و ازاید بیان آنها را سلب کرده است.

امضاء کنندگان قطعنامه می نویسند، بنا برابن ما قویاً از دولت ایران می خواهیم که : سانسور و سرکوب مطبوعات را بلافاصله متوقف کرده و ازادی بیان را تضمین کند، تمامی روزنامه نگاران و وکلای بازداشت شده را بلافاصله و بدون قید و شرط آزاد کند، به خبرنگاران خارجی اجازۀ حضور و پوشش اخبار در ایران دهد.

نویسندگان قطعنامه می نویسند : ما همچنین از سازمان ملل و نهادهای بین المللی می خواهیم که با استفاده از تمامی اهرمهایی که در اختیار دارند برای تضمین آزادی بیان در ایران تلاش کنند.

کانون وکلای کره، انجمن روزنامه نگاران آسیا و خانم شیرین عبادی این قطعنامه را که روز سه شنبه یازدهم ماه اوت در سئول انتشار یافت، امضاء کرده اند