بیانیه‌ اعتراضی بیش از ۱۲۰ پزشک در مورد رویدادهای اخیر

سایت موج سبز آزادی: بیش از 120 پزشک و استاد دانشگاه در مورد رویدادهای پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بیانیه ای منتشر کردند. به گزارش تابناک در این بیانیه که در روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شده ضمن اعتراض به رفتارهای ناشایست و خشن با معترضین به نتیجه انتخابات بر شناسایی و محاکمه عاملان و آمران فجایع حوادث اخیر تاکید شده است. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

نظر به اهميت و نقش بي نظير انسان و سالم در تامين توسعه پايدار و عادلانه در كشور بي شك اگر اين سرمايه انساني و اجتماعي ناديده گرفته شود و يا كم انگاشته شود شيرازه نظام ملي در معرض آسيب و تهديد جدي قرار خواهد گرفت.

ملت فهيم و معزز ايران روز جمعه بيست و دوم خرداد ماه 88 فارغ از تعلقات و گرايش هاي فكري و سياسي صرفا با استناد به ضرورت بهره گيري از حقوق شهروندي شان براي تعيين سرنوشت اجتماعي و سياسي كشور با شور و شوقي وصف ناپذير در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري مشاركت جسته و قدرت ملي ايران را در عرصه بين المللي نشان دادند.

مردم هوشمند ما با حضور شكوهمند خويش در اين انتخابات به تكليف شهروندي عمل كرده و صبغه جمهوريت نظام سياسي كشور را بيش از پيش تقويت نمودند. به يقين اين اميد نيز در رخسار ملت مشهود بود كه به سياق سابق خواهان پاسداري از آراي خود هستند و بر آنند كه دستاورد حضورشان آنان را در رسيدن به جامعه اي آزاد ياري رساند.

با اظهار تاسف از حوادث غمباري كه به موجب ضعف تدبير و خروج از انصاف و داد در تامين حقوق حقه بخش عظيمي از راي دهندگان رخ داد متاسفانه شاهد آن هستيم كه شيريني مشاركت فوج فوج آحاد قشرها و گروه هاي اجتماعي در انتخابات دوره دهم رياست جمهوري به كام همه اعم از مردم و مسئولان تلخ شد.

رفتار مسئولان و برخي از افراد و گروههاي غير رسمي سبب توهين به حرمت منتقدان و معترضان شد و در بسياري از موارد آسيب هاي جسماني و رواني شهروندان را در پي داشت و سلامت مردم را به مخاطره افكند.

امضا كنندگان اين بيانيه به سبب دانش خود در حوزه پزشكي به شدت نگران لطماتي هستند كه به سلامت جسماني رواني اجتماعي و معنوي شهروندان و جامعه وارد مي شود. يقينا فراگيري اين آسيب ها در دايره معترضين به نتيجه انتخابات دهم رياست جمهوري محدود نشده بلكه گريبان همه اعم از مسئولين و مردم ايران را خواهد گرفت بلاشك علاوه بر بازداشت شدگان معترض كه در معرض برخوردهاي شديد فيزيكي و روحي قرار مي گيرند ساير مردم نيز به موجب حس محبت به هموطنان دچار دلمردگي ياس و آسيب رواني و اجتماعي و حتي اختلالات روان تني مي شوند.

چگونه مي‌توان به دنبال بسيج همه امكانات ظرفيت‌ها و قابليت‌ها براي جامه عمل پوشاندن و تحقق توسعه و عدالت بود. ليكن از بديهي‌ترين لوازم آن كه حضور انسان سالم در جامعه سالم است چشم پوشي نمود.

نگارندگان اين بيانيه كه هر يك عضوي از جامعه پزشكي و دانشگاهي كشور بوده و دغدغه حفظ سلامت همه جانبه اهالي اين مرز و بوم را دارند ضمن پشتيباني از نامه هاي سرگشاده استاد فرزانه جناب آقاي دكتر ايرج فاضل و برخي از بزرگان جامعه حقوقي كشور در مذمت رفتارهاي ناشايست و خشن با معترضين به نتيجه انتخابات و اعلام ابراز ناخشنودي دردمندانه نسبت به فجايعي كه در هفته هاي اخير اتفاق افتاده و همدردي سوگوارانه با خانواده هاي شهدا و زنداني