زنان افغان خواهان شرکت در حکومت آینده افغانستان

شهرزادنیوز: در سمینار یک روزه ای که در جلال آباد تحت عنوان "محو خشونت علیه زنان" تشکیل شد، دکتر مسعوده جلال، وزیر اسبق امور زنان، از کاندیداهای ریاست جمهوری خواست که تعهدات خود را در زمینه تأمین حقوق زنان و بهبود زندگی آنان، از هم اکنون اعلام کنند.

به گزارش آوا، وی در این سمینار که با حضور صدها تن از زنان ایالت ننگرهار تشکیل شده بود، از زنان افغان خواست که حتما ً در رای گیری شرکت کنند و به کسی رای دهند که بخواهد در راه بهبود زندگی زنان بکوشد و متعهد به محو هر گونه خشونت علیه زنان باشد.