بیانیه جمعی از کنشگران و شهروندان در مورد نقض موازین حقوق کودک دروقايع پس از انتخابات

طی جریانات پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری ایران، شاهد موارد گوناگونی از نقض حقوق بشر در ایران بوده ایم که از جمله می توان به نقض آشکار حقوق کودک اشاره کرد. بر همین اساس، 405 کنشگر مدنی اقدام به صدور بیانیه ای برای اعتراض به روند مزبور و همچنین عملکرد صندوق کودکان ملل متحد در ایران نموده اند:

وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه 1388 در ایران موارد متفاوتی از نقض قوانین حقوق بشری و حقوق کودک به همراه داشت. اگرچه امکان ثبت و مستند کردن شواهد نقض موازین حقوق بشری و حقوق کودک به طور موثر وجود نداشته است، این موارد توسط کنشگران حوزه حقوق بشری مشاهده شده و موجب نگرانی است. از جمله این موارد در حوزه حقوق کودک – افراد زیر 18 سال – می توان به بازداشت های غیرقانونی و ضرب و جرح کودکان حاضر در تجمعات، کشته شدن آن ها و استفاده از کودکان در نیروهای بسیج اشاره کرد.

در نمونه های مشاهده شده موارد متفاوتی از پیمان نامه حقوق کودک که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن ملحق شده نقض گردیده، از جمله مواد:

"6 (حق حیات و زندگی)، 12 (حق ابراز عقیده)، 13 (حق آزادی بیان)، 15 (حق آزادی اجتماعات)، 19 (حق حمایت در برابر کلیه اشکال خشونت)، 37 (حمایت در برابر دستگیری خوسرانه و محرومیت از آزادی، حق برخورداری از کمک های حقوقی در حین بازداشت)، 38 (حمایت در به کارگیری کودکان در مخاصمات و درگیری ها)، 40 (حمایت در برابر فعلی که در زمان ارتکاب به موجب قوانین ملی یا بین المللی جرم نبوده، اطلاع سریع در موارد مقتضی از اتهامات وارده، رسیدگی به اتهامات بدون تاخیر و توسط یک مقام مستقل و بی طرف)

این فضا بی شک نیازمند نظارت و پی گیری بیشتر و موثرتر مسائل مربوط به حقوق کودک توسط صندوق کودکان ملل متحد – تنها سازمان بین المللی تخصصی در امر حقوق کودک در ایران است. با این حال تا کنون هیچ واکنشی از جانب این سازمان نسبت به نقض حقوق کودک حتی در موارد ثبت و مستند شده وجود نداشته است.

لذا حضور نماینده این سازمان در مراسم تنفیذ و تحلیف برای جامعه مدنی و شهروندان ایرانی سوال برانگیز است. چرا که مناسبات دیپلماتیک این سازمان با دولت جمهوری اسلامی ایران تنها در صورتی قابل توجیه است که این سازمان همزمان به منشور و رسالت خود پایبند و متعهد باشد. بر این اساس ما کنشگران و شهروندان امضا کننده این بیانیه، نسبت به عملکرد این سازمان در ترویج حقوق کودک و پایبندی به پیمان نامه حقوق کودک اعتراض و نگرانی خود را عمیقا ابراز نموده و خواهان نظارت دقیق تر نقض حقوق کودک و عمکرد جدی تر صندوق کودکان در این زمینه هستیم. ارتباط بیشتر و موثرتر این صندوق با فعالین حقوق کودک می تواند در این راستا موثر باشد.

امضا کنندگان:

ارژنگ نجاريان، امیر یاوری، امیرشهریار پوینده،ثريا قزل اياغ، شهلا لاهيجي، ناهید توسلی ،،آذر عفیف،آذر فخر،آذرخش وندچالی، آذین شکیبایی،آرزو آزادی،آرش نصیری اقبالی،آرشام پارسی،آزاد حاجی آقايی،آزاد مرادیان،آزاده ایرانی،آزاده خسروشاهی،آزاده فرامرزیها،آلما افتاده، آناهیتا ابراهیمی،آیدا سعادت ،آیدا قجر،آیدین پورخامنه،آینا قطبی یعقوبی،آینده آزاد،ابراهيم امدادي ،احسان صباغیان،احمد حسنی،احمد رافت،احمد نجاتی،ارارات راتوسیان،ارسلان کهنمویی پور،اسفندیار بهارمس،اعظم خاتم،افسانه گودرزی،النا