درمان تجاوزشدگان جنسی / گفتگوی نوشین شاهرخی با پروفسور نصرت پزشکیان

اخبار روز: پروفسور نصرت پزشکیان (۱۹٣٣ کاشان) روانپزشک نامدار ساکن آلمان و بنیان‌گذار روش روان‌درمانی مثبت است. وی که با فرهنگ شرق و غرب آشناست، نه‌تنها روان‌پزشکی برجسته، بلکه ادیبی است اندیشمند که از ادب و فرهنگ در روش روان‌درمانی خود سود می‌جوید.

پروفسور پزشکیان با همیاری همسرش از ضرب‌المثل‌ها، داستان‌هایی مناسبِ درمان بیمارانش نگاشته‌ که در کتاب "بازرگان و طوطی" به چاپ رسیده و به زبان فارسی نیز ترجمه شده است.

وی همچنین با نگاهی‌ جهان‌شمول به فرهنگ می‌نگرد و به زیبایی نکات مثبت و منفی فرهنگ‌های شرق و غرب را ارزیابی می‌کند و فرهنگ نویی از آن می‌آفریند و همین فرهنگ نوی چالشگر و خواندن اشعار و داستان‌ها را دستمایه‌ی درمان خود قرار می‌دهد.

در رابطه با تجاوزهای گسترده‌ی جنسی در زندان‌های ایران و راه‌های درمان تجاوزشدگان با وی به گفتگو نشستیم.

رژیم جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر عریان‌تر از هر زمانی به سرکوب مخالفان خود می‌پردازد. یکی از شیوه‌ی های سرکوب زندانبانان، تجاوز جنسی به زندانیان است، تا زندانیان را بیشتر بشکنند. نگاه شما به این مقوله چیست؟

برای ضعیف و ذلیل کردن مخالف نه فقط در ایران، بلکه در اکثر نقاط مختلف دنیا از این روش استفاده می‌کنند.
در قاموس فرهنگی فیشر شرح داده شده که در ۲۷٨ نقطه‌ی دنیا مردم تحت فشار و آسیب و تجاوز هستند.

کسی که به دشمن تجاوز می‌کند از آلت تناسلی خودش مثل اسلحه استفاده می‌کند. از این طریق می‌خواهد به طرف بیشتر درد وارد کند، ولی خودش نمی‌فهمد که خودش هم چه دردهای روانی خواهد کشید.
این شخص دیگر با همسر خودش نمی‌تواند رابطه‌ی مثبتی داشته باشد. یعنی قسمت وجدان درونش داغون می‌شود و اکثر اینها معالجات خیلی شدیدی لازم دارند، چراکه با ناراحتی وجدانشان روبرو می‌شوند.
من دو سال در آمریکا و آلمان در زندان‌ها کار کرده‌ام. در آنجا به من روشن شد که آنها از کرده‌شان پشیمان شده‌اند، اما نتیجه‌ای نگرفته‌اند و محیط هم به آنان کمکی نکرده.

این افراد ناراحتی‌های بزرگی بین درون و بیرون‌شان پیدا می‌کنند. دپرسیو و اگرسیو (افسرده و خشن) می‌شوند. خیلی کم از این افراد می‌توانند معالجه شوند. در مقابل کسانی که مورد تجاوز قرار می‌گیرند، خیلی زودتر معالجه و درمان می‌شوند.
ما با داستان‌هایی به متجاوزان یاد می‌دهیم که از موقعیت خودشان مثبت استفاده کنند و اشتباهات گذشته‌ را حل و فصل کنند. مردم وحشی را نمی‌توان ول کرد، بلکه تربیت صحیح احتیاج دارند و چون تربیت درست نیست نیاز به روان‌درمانی و مشاوره دارند، تا یاد بگیرند که:

بنی‌آدم اعضای یکدیگرند / که در آفرینش ز یک گوهرند

به این‌ها در بچگی یا تجاوز شده یا کتک و فحش بوده و یا با پدر رابطه‌ی انسانی نزدیکِ پدر ـ فرزندی نداشته‌اند.
البته باید دید که در مملکتی که نظم و قانون و دمکراسی وجود ندارد، این افراد هنگامی که در قدرت قرار گیرند، می‌توانند با الگوهای زندگی خود و احساسات‌شان همراه با زور و فشار از مردم سوءاستفاده‌ی جنسی و مادی کنند، بی‌آنکه مورد پیگرد قرار گیرند.

تجاوز با جسم و روح فرد چه می‌کند؟

فردوسی می‌گوید: چو شادی بکاهد، بکاهد روان / خرد گردد اندرمیان ناتوان

این افراد دیگر شاد و خرم نیستند، بلکه غمگین‌اند و