تعیین وقت دادگاه برای شبنم مددزاده نایب دبیر شورای تهران دفتر تحکیم وحدت

سایت امیرکبیر: سرانجام پس از 207 روز از بازداشت موقت شبنم مددزاده، عضو انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم و نایب دبیر شورای تهران دفتر تحکیم وحدت، جلسه دادگاه این فعال دانشجویی پس از کارشکنی های فراوان مسئولان، هفته آینده و در 22 شهریور ماه در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر با وجود اتمام بازجویی های مددزاده در اردیبهشت ماه و اتمام حبس انفرادی وی پس از حدود 90 روز، قاضی حداد با آزادی وی با قرار کفالت 50 میلیون تومانی مخالفت کرد و وی تا به امروز در بازداشت موقت به سر می برد.

لازم به ذکر است که با وجود اتمام بازجویی، فشارها و برخوردهای غیرانسانی بر نایب دبیر شورای تهران ادامه داشته است به طوری که در هفته های اخیر وی به بهداری زندان اوین منتقل شد. همچنین برای فشار روانی بر شبنم مددزاده، وی را در سلول همراه با افرادی دیگر در بازداشت نگه داشته‌اند که این افراد پس از مدتی آزاد شده و تنها وی را همچنان در زندان در حبس نگه داشته اند.

شبنم مددزاده، نایب دبیر شورای تهران دفتر تحکیم وحدت است که در روز یکم اسفند ماه 1387، در حالی که عازم جلسه شورای تهران دفتر تحکیم بود به شکل نامعلومی توسط نیروهای امنیتی بازداشت گردید.

برادر وی نیز که در همان روز جهت پیگیری وضعیت او به نهادهای امنیتی مراجعه کرده بود بازداشت شد و وضعیت وی نیز در هاله ای از ابهام است.