عاطفه امام در حاشیه بهشت زهرا رها شد

موج سبز آزادی: دقایقی پیش عاطفه امام در حالی که وضعیت مناسبی نداشته است طی تماسی با خانواده، اذعان داشته است توسط نیروهای امنیتی در حرم امام خمینی رها شده است.

مادر و دیگر اعضای خانواده وی که برای روشن شدن موضوع به سمت حرم امام خمینی حرکت کرده بودند، دخترشان را پیدا کردند، عاطفه امام تمام بیست و چهار ساعت گذشته را بدون یک لحظه خوابیدن تحت بازجویی بوده است.