هشت مارس و اقدام علیه امنیت ملی / لیلا صحت

کانون زنان ایرانی: خبرها یکی پس از دیگری از دوستان می رسید که برنامه ی 8 مارس آنها بهم خورده است ماهم به اتفاق چند تن از اعضای انجمن ازچند هفته قبل برنامه ریزی کرده بودیم که پانلی در مورد بررسی وضعیت زنان استان خودمان برگزار کنیم و 8 مارس بهانه خوبی برای طرح موضوع بود،هر کدام از بچه ها گرد آوری و تهیه بخشی از موضوع موردنظر را برعهده گرفته بودند بر خلاف برنامه های قبل قصد نداشتیم سخنران مهمان داشته باشیم چرا که میخواستیم از خودمان بگوئیم از تجربه ها یی که داشتیم و با آن مواجه شده بودیم صحبت کنیم بررسی وضعیت خشونت های خانگی در استان از موضوعات اصلی پانل بود

مکان، دعوت نامه ها زمان اجراو... مشخص شده بود سخنرانان اصلی پانل تعیین شده بودند و بقیه مقالات هم برای چاپ در نشریه آماده میشد ند 3 روز مانده به اجرای برنامه تلفن زنگ زد، گفتند از ... ( که ازسازمان های زیرپوشش امور اجتماعی استانداری بشمار می رود ) تماس گرفته اند و شما که از NGO های فعال هستید کارشناسان وزارت کشور میخواهند در مورد مسائل ومشکلاتتان صحبت کنند .

بعد از مدتها بارقه امیدی در دلمان زد که بالاخره کسی هم حال ما را پرسید و خوشحال به محل قرار رسیدیم آقای کارشناس به همراه آقای دیگری که همه گفتگو های مارا ثبت می کرد منتظر ما بود اما بجای گفتگو در مورد مسائل و مشکلاتی که خودمان رابرای طرح آن آماده کرده بودیم ، پرینت مقالات ،گزارش های منتشر شده و لیست امضاهایی که در حمایت از کسی یا کسانی که ناممان را ثبت کرده بودیم ، روز میز آقای کارشناس بود و بعد سوال و جواب هایی که نزدیک به 5/3 (سه و نیم ) ساعت طول کشید و ختم به اینکه اگر برنامه ای برای روز 8 مارس داشته باشید با نیروهای امنیتی و انتظامی و مدعی العموم سروکار خواهیم داشت و روز های بعد و احضار 2 نفر دیگر از اعضای انجمن.

از سوالات واقدامات بعدی آقای کارشناس فهمیدیم که تلفن ها و موبایل هایمان کنترل میشود و رفت وآمد هایمان زیر نظر است چرا که هر تصمیمی می گرفتیم و صحبتی می کردیم بازخورد آن را در توصیه های دلسوزانه آقای کارشناس می دیدم راستش تا بحال به این اندازه احساس مهم بودن نکرده بودیم از اینکه جناب آقای کارشناش فرصت تجربه چنین حسی را به ما دادند نهایت تشکر و امتنان خود رااعلام می داریم و همچنین از تمامی دوستانی که در غیاب نیرو های اطلاعاتی و غیراطلاعاتی بانهایت دقت مراقب ما بودند تا ما به امنیت ملی خودمان لطمه نزنیم ممنونیم و چون هنوز نفهمیدیم چرا اینقدر خطر ناک هستیم و ممکن است با اقدامات نا بجای خود نا آگاهانه یا آگاهانه برای امنیت ملی مان خطر ناک باشیم وبدین وسیله موجبات شادی دشمنان انقلا ب و آمریکا را فراهم آوریم و ابزار دست بیگانگان شویم ،خواهشمندیم همچنان مجدانه به مراقبت خود ادامه دهند تا زمانی که بفهمیم ما ابزار دست بیگانگان میباشیم و برای امنیت ملی میهمن عزیزمان اقدامات خطر ناکی انجام میدهیم .

کانون زنان ایرانی