برگزاری مراسم تحویل سال ۱۳۸۷ در مقابل زندان اوین

به گزارش سایت امیرکبیر، خانواده های دانشجویان زندانی پیشتر اعلام کرده بودند، این خانواده ها همراه با تعدادی از فعالین سیاسی و دانشجویی مراسم تحویل سال نو را در مقابل زندان اوین برگزار کردند.

در این مراسم خانواده های سه دانشجوی زندانی طیف چپ، بهروز کریمی زاده، پیمان پیران و علی کانتوری در این مراسم حضور داشتند و عکس های این ۳ دانشجو نیز همراه با عکس های دیگر دانشجویان روشنی بخش سفره های هفت سین بود.

بنابه این گزارش دکتر محمد ملکی نیز در این مراسم حضور داشت و «بر ارزشهای والای دانشجویان زندانی تاکید کرده و خواستار حمایت و پشتیبانی تمامی دانشجویان و فعالان حقوق بشر از دانشجویان زندانی شد. دکتر ملکی چند شعری را که در دوران زندان خود سروده بود، قرائت کرده و پایداری و مقاومت دانشجویان در مقابل سرکوب گسترده را ستود. ملکی خطاب به کسانی که دانشجویان را پشت میله های زندان نگه داشته اند، گفت: پیام این است که تا کی و تا چند باید دانشجویان و دوستان عزیز ما دارای اندیشه هستند باید در پشت میله ها و به دور از خانواده خود به سر برند. به کدامین گناه این بچه ها را اسیر کرده اید؟! آنها چه کرده اند؟»